KINH TẾ
Cập nhật 12:13 | 24/05/2019 (GMT+7)
.
Kinh tế tư nhân Hưng Yên

Những chuyển biến từ thực tiễn

08:23 | 04/12/2018
Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Hưng Yên đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 1,6 vạn doanh nghiệp; đến 2025 có trên 2,4 vạn doanh nghiệp và đến năm 2030 có tối thiểu 3,2 vạn doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP đến năm 2020 đạt 62%, năm 2025 đạt trên 67%, đến năm 2030 đạt trên 72%.

Toàn tỉnh hiện có 9.520 doanh nghiệp

Quan điểm của Đảng đã khẳng định vai trò “động lực”, “động lực quan trọng” của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ở Hưng Yên, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã từng bước chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chế độ đa sở hữu với nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân được chú trọng.


Toàn cảnh khu Công nghiệp Phố Nối A

Nằm ở vị trí trung tâm của tam giác kinh tế phía Bắc gồm: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Hưng Yên có điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ hiện đại, với các khu công nghiệp nằm dọc theo quốc lộ 5 là lợi thế để Hưng Yên thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp vào hoạt động. Bên cạnh đó, Hưng Yên có dân số đông, lực lượng lao động dồi dào, trình độ chuyên môn cao. Những năm gần đây, tỉnh luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lợi thế “mềm” về cơ chế chính sách thông thoáng, thủ tục hành chính đầu tư đơn giản giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận với địa phương nhanh chóng và thuận lợi nhất.

Nhờ đó, khu vực kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Đến hết tháng 9.2018, toàn tỉnh có 9.520 doanh nghiệp hoạt động với số vốn đăng ký đạt 96.668 tỷ đồng; tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh là 1.818 dự án, trong đó có 1.401 dự án trong nước, 417 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký lần lượt là 124.242 tỷ đồng và 4.264 triệu USD. 

Sự phát triển của kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn hơn trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách cho tỉnh, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh và giải quyết các vấn đề xã hội.

Động lực quan trọng của nền kinh tế

Thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Tỉnh ủy Hưng Yên đã ban hành kế hoạch hành động cụ thể nhằm phát triển khu vực kinh tế tư nhân của tỉnh nhanh, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, Hưng Yên có khoảng 1,6 vạn doanh nghiệp; đến 2025 có trên 2,4 vạn doanh nghiệp và đến năm 2030 có tối thiểu 3,2 vạn doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP đến  năm 2020 đạt 62%, năm 2025 đạt trên 67%, đến năm 2030 đạt trên 72%.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2017, căn cứ mục tiêu của Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Hưng Yên sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển.

Thứ nhất, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Cụ thể, ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập doanh nghiệp tư nhân; đồng thời thu hẹp những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của tỉnh trong từng thời kỳ.

Xây dựng đồng bộ các chính sách hỗ trợ như: Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền sử dụng đất trong những năm đầu hoạt động; coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ của các cấp chính quyền nhà nước; không biến việc chấp thuận, xác nhận, chứng nhận đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn kỹ thuật thành giấy phép con, gây cản trở hoạt động của kinh tế tư nhân.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân. Theo đó, đẩy mạnh việc rà soát và cải cách thủ tục hành chính mà trọng tâm là rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ, cắt giảm thời gian thực hiện. Công khai, minh bạch trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước gắn với vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ ba, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là giao thông, năng lượng, viễn thông, dịch vụ hậu cần… tạo mọi điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận, sử dụng với chi phí hợp lý.

Thứ tư, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Theo đó, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Đề án “tích tụ ruộng đất tạo điều kiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao”; tiếp tục quy hoạch, xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ, đẩy mạnh thực hiện mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản; xây dựng chỉ dẫn địa lý sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư sản xuất hàng hóa quy mô lớn, tham gia vào chuỗi liên kết giá trị để nâng cao giá trị tăng thêm của sản phẩm nông nghiệp.

Thứ năm, tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của doanh nghiệp tư nhân. Cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường đất đai, vốn và các tài nguyên một cách minh bạch và các ưu đãi khác bình đẳng theo cơ chế thị trường. Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thành lập và công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nam Giang
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang