KINH TẾ
Cập nhật 07:28 | 20/08/2019 (GMT+7)
.

Quy hoạch xây dựng tỉnh có tính tích hợp cao nhất

08:32 | 08/11/2018
Tại phiên thảo luận lần đầu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch tại Kỳ họp thứ Sáu, các ĐBQH có ý kiến khác nhau về sự cần thiết có quy hoạch xây dựng tỉnh. Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục trao đổi với PGS.TS.KTS ĐỖ TÚ LAN, chuyên gia tư vấn lập quy hoạch, về vấn đề này.

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch giữ lại Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (đã được quy định trong Luật Xây dựng hiện hành) và đổi tên thành Quy hoạch xây dựng tỉnh. Quy hoạch xây dựng tỉnh và quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đề cập những nội dung cụ thể gì, thưa bà?

- Thực chất quy hoạch xây dựng tỉnh hay quy hoạch xây dựng vùng tỉnh có thể hiểu như nhau, vì quy hoạch xây dựng tỉnh chỉ định cho phạm vi của một tỉnh. Đối với quy mô diện tích của một tỉnh là một quy mô rộng lớn, người ta sử dụng thêm từ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Nội hàm của một đồ án quy hoạch xây dựng cho một tỉnh sẽ được nghiên cứu theo phương pháp quy hoạch xây dựng cho một vùng theo những định hướng chiến lược.

Theo Luật Xây dựng hiện hành, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành chính của một tỉnh hoặc một huyện, liên tỉnh, liên huyện phù hợp với yêu cầu phát triển KT - XH từng thời kỳ. Nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh gồm xác định và phân tích tiềm năng, động lực phát triển vùng; dự báo về tốc độ đô thị hóa; giải pháp phân vùng chức năng, phân bố hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn; xác định khu vực chức năng chuyên ngành, cơ sở sản xuất, hệ thống công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội có ý nghĩa vùng... Quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt là cơ sở để triển khai lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù, quy hoạch xây dựng nông thôn và quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng.

- Một số ý kiến cho rằng quy hoạch tỉnh và quy hoạch xây dựng tỉnh có sự trùng lặp về nội hàm, quan điểm của bà như thế nào?

- Thực tế hiện nay các tỉnh đã và đang thực hiện quy hoạch xây dựng tỉnh theo thể chế hiện hành. Đây đã là quy hoạch có tính tích hợp cao, đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý nhà nước đối với một tỉnh, do đó không nên có sự thay thế mới bằng quy hoạch tỉnh. Hơn nữa, nội hàm của quy hoạch tỉnh không rõ ràng hệ thống cơ sở vật chất theo hướng tích hợp như quy hoạch xây dựng tỉnh.

Quy hoạch xây dựng tỉnh có vai trò rất căn bản và có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi tỉnh, đặc biệt khi nước ta đã và đang tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương. Mỗi tỉnh được giao trọng trách quản lý sử dụng và khai thác đất đai, tài nguyên của địa phương cho nhu cầu phát triển theo phạm vi phân cấp. Mỗi tỉnh có đặc thù khác nhau, điều kiện phát triển khác nhau, đồng thời trong bối cảnh kinh tế thị trường sự cạnh tranh phát triển lành mạnh cũng đòi hỏi mỗi tỉnh phải có những chiến lược quyết sách dựa trên lợi thế của mình. Tôi cho rằng, quy hoạch xây dựng tỉnh là một loại hình quy hoạch có tính tích hợp cao nhất, trong đó bao hàm đầy đủ các yếu tố xã hội, kinh tế, môi trường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật… thể hiện đồng bộ hệ thống cơ sở vật chất cần thiết phát triển trên nền tảng hiện hữu và tiềm năng của khu vực. Do đó quy hoạch xây dựng tỉnh chính là kim chỉ nam cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành triển khai thực hiện các hạng mục công trình một cách đồng bộ, theo từng giai đoạn thích hợp, tạo sự phát triển cho tỉnh hợp lý nhất.

-  Từng là chuyên gia tư vấn lập quy hoạch và tham gia quản lý nhà nước lĩnh vực hạ tầng, phát triển đô thị, bà có thể chia sẻ kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng?

- Quy hoạch xây dựng vùng là khoa học về sắp đặt vị trí hiệu quả cơ sở hạ tầng, giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội và không gian phát triển kinh tế. Ở hầu hết các nước châu Âu, quy hoạch vùng và quốc gia là “quy hoạch không gian”, chỉ đạo cấp độ nhất định của sự phát triển các thành phố và thị trấn cụ thể để hỗ trợ và quản lý các khu vực tùy thuộc vào nhu cầu thực tế, là công cụ quan trọng để điều tiết quản lý chống tập trung hóa.

Bản thân mỗi thành phố lớn đã có quy mô như một vùng tỉnh. Mặt khác, thành phố lớn có sự tương hỗ phát triển với các tỉnh lân cận và có ảnh hưởng qua lại rất lớn, hệ thống hạ tầng liên kết chặt chẽ. Vì lẽ đó, hầu hết các thành phố lớn trên thế giới đều có quy hoạch không gian vùng thành phố lớn bao gồm thành phố lớn và vùng lân cận.

Ở nước ta, từ những thập niên trước, quy hoạch xây dựng vùng đã được Chính phủ quan tâm bởi nhu cầu xây dựng hệ thống hạ tầng khung trong những vùng lớn, cũng như các vấn đề di dân, môi trường, hệ sinh thái có yếu tố vùng và liên vùng… Khi lần đầu tiên xây dựng Luật Xây dựng (năm 2003), đã có những nội dung cụ thể cho việc nghiên cứu các vùng trên thực tế của Việt Nam. Việc xác định các vùng xây dựng có yếu tố đặc thù khác hoàn toàn với việc phân vùng kinh tế hay vùng sinh thái, du lịch, vùng nông nghiệp…

Cho đến nay, hầu hết các tỉnh đã lập quy hoạch xây dựng tỉnh, làm cơ sở để triển khai các quy hoạch đô thị điểm dân cư nông thôn, các hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng lưới và đầu mối, bảo vệ tài nguyên và phát triển cơ sở kinh tế, dịch vụ xã hội… Quy hoạch xây dựng tỉnh đã và đang phát huy vai trò phục vụ quản lý tốt nhất, là công cụ trực tiếp nhất để bộ máy của tỉnh điều hành tính đồng bộ trong quá trình triển khai của mỗi ngành, bởi quy hoạch xây dựng tỉnh đã có sự tích hợp đầy đủ các thành phần định hướng phát triển của các ngành trong nội hàm của quy hoạch xây dựng.

- Xin cảm ơn bà!

Tiểu Phong thực hiện
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang