KINH TẾ
Cập nhật 07:10 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Ngành ngân hàng lạc quan với tăng trưởng kinh doanh

01:23 | 10/10/2018
Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành vào tháng 9.2018, tình hình kinh doanh quý III.2018 có cải thiện hơn so với quý II.2018 với 72,6% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh cải thiện tốt hơn; trong đó 15,8% nhận định “cải thiện nhiều”.

Dự kiến trong thời gian tới, 80% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ “cải thiện” trong quý IV.2018 và 84,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2018 “cải thiện” hơn so với năm 2017; trong đó 23 - 30,5% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều”.

Dự kiến về lợi nhuận đến cuối năm 2018, 88,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017 với lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 18,63% trong năm 2018, thấp hơn so với mức kỳ vọng 19,05% ghi nhận tại cuộc điều tra tháng 6.2018 nhưng cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng 13,63% của các tổ chức tín dụng tại cuộc điều tra cùng kỳ năm 2017.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tại thời điểm cuối quý III.2018 tiếp tục ở trạng thái “tốt” đối với cả VNĐ và ngoại tệ. Dự báo trong quý tới và cả năm 2018, đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VNĐ và ngoại tệ.

Mức độ rủi ro của các nhóm khách hàng trong quý III.2018 được nhận định hầu như không đổi so với quý trước với tỷ lệ 81% tổ chức tín dụng đánh giá rủi ro hiện đang ở mức “bình thường”, 13% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro ở mức “thấp” và 6% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro vẫn ở mức “cao”. Thời điểm hiện tại, nhóm khách hàng là tổ chức tín dụng tiếp tục được đánh giá là nhóm có rủi ro thấp nhất; nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế và cá nhân có mức độ rủi ro cao hơn.

MH
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang