KINH TẾ
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.

Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững

08:58 | 03/07/2018
Hầu hết các quốc gia đều nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững và đang nỗ lực thực thi các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh tế - xã hội. Đại hội các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á lần thứ 14 (ASOSAI 14) do Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 9 tới sẽ có một nội dung nghị sự quan trọng với chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững”.

Kinh nghiệm của ASOSAI

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển kiểm toán môi trường và tăng cường năng lực kiểm toán môi trường trong khu vực, Nhóm công tác về kiểm toán môi trường của Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI WGEA) đã được thành lập năm 2000 tại Chiềng Mai, Thái Lan với 7 thành viên do Cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) Trung Quốc làm Chủ tịch. Đến nay ASOSAI WGEA có 33 thành viên, trong đó có Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

ASOSAI WGEA thực hiện vai trò là diễn đàn trao đổi thông tin, xây dựng các tài liệu, hướng dẫn, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, quan điểm của các SAI thành viên ASOSAI về kiểm toán môi trường và thực hiện các nghiên cứu về các vấn đề môi trường cụ thể nhiều SAI cùng quan tâm. Mục đích của ASOSAI WGEA là: Khuyến khích các SAI thành viên tích cực tiến hành các cuộc kiểm toán môi trường và thực hiện nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan; thiết lập cơ chế giao tiếp hiệu quả giữa các thành viên ASOSAI WGEA nhằm tăng cường sự tương tác và đào tạo về kiểm toán môi trường; tăng cường mối quan hệ với ASOSAI, Nhóm công tác về kiểm toán môi trường của Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI WGEA), các WGEA khu vực và các bên liên quan khác.

Trong những năm qua, ASOSAI WGEA đã gặt hái được những thành công nhất định và đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững tại nhiều quốc gia trong khu vực châu á. Các chủ đề kiểm toán môi trường được các SAI quan tâm thực hiện, gồm: Các vấn đề về nước (nước sạch, quản lý tài nguyên nước, nước thải khu công nghiệp...), quản lý chất thải đô thị (chất thải rắn, lỏng, cấp thoát nước...), quản lý rừng, chuyển đổi sử dụng đất đô thị, khai khoáng, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Để tăng cường năng lực cho các SAI thành viên, ngoài việc xây dựng các tài liệu tham khảo mang tính định hướng, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn áp dụng vào hoạt động kiểm toán  thông qua các hội nghị, hội thảo và khóa đào tạo, ASOSAI còn đẩy mạnh các hình thức hợp tác theo chiều sâu như triển khai các dự án nghiên cứu về kiểm toán môi trường, chương trình tăng cường năng lực xuyên khu vực trong kiểm toán hoạt động về vấn đề môi trường rừng (2010 - 2012) với sự tham gia của 7 SAI thành viên, tổ chức kiểm toán hợp tác về quản lý lưu vực sông Mê Kông năm 2012 giữa 5 SAI, trong đó có SAI Việt Nam.

Định hướng phát triển kiểm toán môi trường

Bám sát Kế hoạch chiến lược của ASOSAI giai đoạn 2016 - 2021 và Kế hoạch công  tác  của INTOSAI WGEA cùng với việc khảo sát nhu cầu liên quan đến những vấn đề môi trường mà các SAI quan tâm và muốn thực hiện kiểm toán, ASOSAI WGEA đã xây dựng Kế hoạch công tác giai đoạn 2017-2019 nhằm thúc đẩy sự phát triển kiểm toán môi trường, đồng thời góp phần thực hiện vai trò của mình đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong khu vực châu Á. 

Kế hoạch công tác giai đoạn 2017 - 2019 của ASOSAI WGEA tập trung vào 3 nhiệm vụ chính. Một là, phát triển ASOSAI WGEA theo lộ trình, cụ thể gồm: Thu hút thêm thành viên là các SAI thuộc ASOSAI và quan tâm đến kiểm toán môi trường; Thiết lập một cơ chế hoạt động chuẩn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển của ASOSAI WGEA; Xây dựng mối quan hệ đối tác với INTOSAI WGEA và các WGEA khu vực khác thông qua các mối quan hệ hiệu quả. Hai là, tăng cường phổ biến và trao đổi thông tin và kinh nghiệm về kiểm toán môi trường giữa các thành viên. Ba là, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp trong thực hiện kiểm toán môi trường theo nhiều hình thức khác nhau để chia sẻ về chủ đề kiểm toán môi trường mà các SAI cùng quan tâm,  giúp các SAI tìm ra giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết các vấn đề, thách thức môi trường.

Lựa chọn là chủ đề của ASOSAI 14

Đại hội Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) lần thứ 22 vào tháng 12.2016 đã xác định chủ đề chính là “Các mục tiêu phát triển bền vững - Làm thế nào để INTOSAI đóng góp vào Chương trình nghị sự phát triển của Liên Hợp Quốc đến năm 2030”. Theo thông lệ về chuẩn bị tổ chức Đại hội ASOSAI, việc lựa chọn, xác định chủ đề của Đại hội ASOSAI 14 bám sát những vấn đề ưu tiên và thách thức mang tầm khu vực và thế giới mà các thành viên ASOSAI quan tâm cần giải quyết với chức năng và thẩm quyền của mình; đồng thời phù hợp với mục tiêu chiến lược của INTOSAI giai đoạn 2017 - 2022. Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” là một trong những nội dung nghị sự quan trọng thể hiện sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc nói chung và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu nói riêng. Đây cũng là chủ đề được tất cả các SAI thành viên Ban Điều hành ASOSAI đồng thuận nhất trí thông qua.

Chủ đề này sẽ tập trung làm rõ vai trò của kiểm toán môi trường trong việc hỗ trợ các Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững, cung cấp cái nhìn tổng thể về các vấn đề môi trường hiện nay, đồng thời xem xét mối liên hệ giữa các vấn đề này và các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs). Các SAI thành viên sẽ trình bày các bài  tham luận nghiên cứu về những thách thức, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả chức năng kiểm toán môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Với ý nghĩa đó, Đại hội ASOSAI lần thứ 14 tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng góp cho cộng đồng kiểm toán tối cao khu vực và thế giới những văn kiện quan trọng như các cam kết, chính sách, giải pháp hữu hiệu để phát triển KTMT trong khu vực, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững SDGs tại các quốc gia thành viên.

Thành Nam
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang