KINH TẾ
Cập nhật 07:47 | 23/05/2019 (GMT+7)
.

23 bộ, ngành giải ngân vốn xây dựng cơ bản dưới 10%

22:53 | 14/06/2018
Bộ Tài chính vừa cho biết, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã có những chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm. Ước tính thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 94.108 tỷ đồng, đạt 23,54% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 24,5% kế hoạch Thủ tướng giao.

Kết quả này xấp xỉ tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2017, tương ứng là 21,35% và 24,7%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, ngành trung ương và địa phương có số giải ngân thấp. Cụ thể: 37/56 bộ, ngành trung ương và 21/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân kế hoạch năm 2018 dưới 20%, trong đó, có 23 bộ, ngành trung ương và 1 địa phương dưới 10%.

Cũng theo Bộ Tài chính, lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 549 nghìn tỷ đồng, bằng 41,6% dự toán năm, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa đạt 442,77 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 23,7 nghìn tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 118,75 nghìn tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước 5 tháng đạt 526,6  nghìn tỷ đồng, bằng 34,6% dự toán năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017. Ước tính giá trị chi trả nợ của Chính phủ là 85,8 nghìn tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm Bộ Tài chính đã thực hiện trên 12 nghìn cuộc thanh tra và kiểm tra thuế; kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước trên 3,2 nghìn tỷ đồng, số đã thu nộp đạt trên 1 nghìn tỷ đồng. Theo ước tính của Bộ Tài chính, cả nước có 51/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 39%), trong đó 38 địa phương thu đạt trên 43% dự toán năm; 52/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 11 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

H. Loan
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang