KINH TẾ
Cập nhật 08:43 | 07/12/2019 (GMT+7)
.
Dự thảo Luật Trồng trọt

Phải tạo được chuyển biến căn bản

10:11 | 13/06/2018
Dự thảo Luật Trồng trọt vừa được QH thảo luận lần đầu tại Kỳ họp thứ Năm. Nhiều ĐBQH cho rằng, luật không phải là chìa khóa vạn năng tháo gỡ mọi vấn đề trong sản xuất nông nghiệp hiện nay nhưng phải tạo chuyển biến căn bản trong lĩnh vực trồng trọt; giúp nông dân thuận lợi trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ; và cùng nông dân đối mặt với áp lực của thị trường nông sản ngày càng khó tính, cạnh tranh cao.

ĐBQH Mai Sỹ Diến (Thanh Hóa): Cần thiết ban hành Luật Trồng trọt

Việc ban hành Luật Trồng trọt là cần thiết, phù hợp với yêu cầu quản lý hoạt động trồng trọt trong bối cảnh đất nước đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như hội nhập quốc tế.

Báo cáo tổng kết các pháp lệnh, nghị định về lĩnh vực trồng trọt trong hồ sơ dự án Luật đưa ra đánh giá: “Việc lập và thực hiện quy hoạch trồng trọt còn nhiều bất cập, chưa hiệu quả dẫn đến chưa cân đối được cung cầu, nông dân bị ép giá thua lỗ. Tính cơ giới hóa nông nghiệp còn chậm dẫn đến giá thành cao, sức cạnh tranh thấp”. Tôi thấy nhận định này là đúng.

Tuy nhiên, Điều 6 quy định về chính sách của Nhà nước về trồng trọt không có một câu từ nào quy định về chính sách để cân đối được cung - cầu, đẩy nhanh tiến trình cơ giới hóa nông nghiệp nhằm khắc phục 2 hạn chế lớn nêu trên. Điều chưa được đưa vào dự thảo Luật lại gắn liền với mồ hôi nước mắt, cơm áo gạo tiền của người nông dân. Vì vậy, Điều 6 phải được bổ sung đậm hơn về chính sách phát triển thị trường và thiết kế một điều trong Chương VI quy định trách nhiệm của Bộ NN - PTNT và UBND cấp tỉnh trong dự báo thông tin cảnh báo định hướng về thị trường sản phẩm trồng trọt nhằm điều hành cân đối cung - cầu sản phẩm.

Tôi cũng đề nghị phải thiết kế một điều riêng về cơ chế, chính sách phát triển ngành trồng trọt trên cơ sở cơ giới hóa, quy định cụ thể về chính sách, về trách nhiệm của Nhà nước trong định hướng ứng dụng cơ giới trong lĩnh vực trồng trọt. Thời gian qua cơ giới trong trồng trọt chưa thực sự thúc đẩy chuyển dịch lao động, giải phóng sức lao động; chưa bảo đảm cho việc thâm canh phân loại sản phẩm, chưa đáp ứng yêu cầu các loại hình đồng nhất trong sản xuất. Tuy nhiên, cả dự án Luật chỉ có một cụm từ “cơ giới hóa trong trồng trọt” ở Khoản 7, Điều 66 nhưng đây lại là trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong canh tác, không thấy trách nhiệm của Nhà nước.

ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh (Bình Thuận): Quy định rõ về an toàn thực phẩm trong trồng trọt

An toàn thực phẩm trong trồng trọt đang là vấn đề bức xúc và là điều kiện tiên quyết để trồng trọt tồn tại và phát triển cả trước mắt và lâu dài. Tuy đã được quy định trong dự án Luật Trồng trọt ở nhiều chương, điều, từ khâu canh tác đến bảo quản, chế biến, thương mại, xuất khẩu nhưng còn chung và khó thực hiện. Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xây dựng một điều riêng, quy định rõ những việc phải làm, những việc không được làm, trách nhiệm của các bên liên quan và biện pháp chế tài. Và nếu làm được như vậy thì vấn đề an toàn thực phẩm nông sản được kiểm soát ngay từ khâu canh tác, chứ không chỉ kiểm soát khâu bảo quản, khâu chế biến, lưu thông như hiện nay. Nhờ đó, sẽ làm giảm đáng kể khối lượng công việc rất rộng và phức tạp vốn không đủ sức đảm đương của các cơ quan chức năng.

Đồng thời, tôi cũng đề nghị quy định rõ hơn vấn đề bảo vệ an toàn môi trường trong trồng trọt. Không chỉ xử lý vấn đề đất, nước, không khí, phế phẩm sau thu hoạch như đã nêu trong dự án Luật mà phải xử lý tốt cả vấn đề rác thải như bao bì phân bón, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Tại Điều 51, Điều 52 về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và buôn bán phân bón, tôi đề nghị phải bổ sung nội dung phải bảo đảm môi trường. Đó là điều kiện bắt buộc khi xét cấp giấy chứng nhận, vì loại hình này có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường lớn chứ không được xem nhẹ vấn đề này.

ĐBQH Tạ Minh Tâm (Tiền Giang): Phải luật hóa chính sách khuyến nông

Luật Trồng trọt không phải là chìa khóa vạn năng tháo gỡ toàn diện các vấn đề đặt ra trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, khi luật ban hành phải tạo chuyển biến căn bản trong lĩnh vực trồng trọt, giúp nông dân có nhiều thuận lợi trong tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, cùng nông dân đối mặt trước những áp lực của thị trường nông sản ngày càng khó tính, tiêu chuẩn cao, cạnh tranh nhiều.

Ban soạn thảo cần rà soát lại dự thảo Luật, bổ sung các chế định nhằm khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra. Cụ thể, cần luật hóa trách nhiệm thông tin thị trường, dự báo thị trường, khuyến cáo người nông dân sản xuất; luật hóa chính sách khuyến nông, bảo vệ thực vật, chính sách thúc đẩy liên kết, hình thành chuỗi giá trị; cụ thể hóa hơn quan điểm, chính sách đối với nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp biến đổi gene, xu hướng phát triển của nông nghiệp thế giới.

Bên cạnh đó, ngành trồng trọt liên quan đến nhiều lĩnh vực, được điều chỉnh bởi nhiều đạo luật, từ bảo vệ môi trường, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, an toàn hàng hóa thực phẩm, đất đai, khoa học công nghệ. Đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, rà soát, đối chiếu nội dung của dự thảo luật và các quy định pháp luật có liên quan để chỉnh sửa các quy định, bảo đảm đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật cũng như các điều ước quốc tế mà nước ta ký kết tham gia.

ĐBQH Phạm Văn Tuân (Thái Bình): Đổi mới trong quản lý giống cây trồng

Ban soạn thảo dự án Luật Trồng trọt cần đổi mới trong việc quản lý giống cây trồng. Cụ thể như quản lý chặt chẽ việc bảo hộ giống cây trồng, giống cây trồng biến đổi gene; chuyển quản lý giống cây trồng từ tiền kiểm sang hậu kiểm; bỏ công nhận giống cây trồng, thay vào đó là quản lý theo tiêu chuẩn và quy chuẩn chất lượng giống, bởi vì cơ chế thị trường, người sản xuất sẽ là người quyết định lựa chọn giống cây trồng.

Thực tế cho thấy, Bộ NN - PTNT đã công nhận hàng trăm giống cây trồng, nhưng nông dân chỉ chọn rất ít giống tốt, có giá trị kinh tế cao để sản xuất. Như vậy, việc công nhận giống chỉ có giá trị tham khảo. Do đó, tôi đề nghị chỉ nên quy định quản lý những giống cây trồng chính như lúa, ngô là cây trồng có cơ cấu lớn, ảnh hưởng đến an ninh lương thực, không nên quản lý tất cả các loại giống cây trồng khác vì quy định này không thực tế, không cần thiết và cũng không thể thực hiện được. Cơ quan quản lý nhà nước chỉ cần làm tốt công tác quản lý chất lượng giống bán trên thị trường theo Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn như hiện nay đã bảo đảm yêu cầu về chất lượng và sẽ giảm bớt được rất nhiều thủ tục hành chính hiện nay, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và cho sản xuất, kinh doanh.

ĐBQH Nguyễn Thị Lệ Thủy (Bến Tre): Tập trung quản lý chất lượng phân bón

Nguyên tắc và hình thức công nhận phân bón lưu hành được quy định tại Điều 46 đến Điều 48 của dự thảo Luật Trồng trọt. Tôi tán thành với việc cần phải quản lý điều kiện, quy trình kỹ thuật sản xuất, kinh doanh phân bón. Các doanh nghiệp phải đăng ký công nhận lưu hành phân bón khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng, điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón để quản lý chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng, sản lượng phân bón trên thị trường. Bởi cả nước hiện có 6.150 tên phân bón đang được lưu hành. Số tên phân bón được lưu hành sẽ còn tăng thêm, vì thực tế hiện nay việc sản xuất một loại phân bón mới ở các cơ sở sản xuất nhỏ rất dễ, chỉ cần pha trộn hoặc bổ sung thành phần vào những loại phân bón sẵn có theo một công thức nào đó đều có thể hình thành và đăng ký tên một loại phân bón mới. Luật Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cũng cho phép các cơ sở tự công bố tiêu chuẩn và áp dụng tiêu chuẩn do mình công bố. Đồng thời, mỗi năm Việt Nam sử dụng gần 30 triệu tấn phân bón. Trong những năm qua tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng diễn ra khá nhiều, nên cần thiết phải quản lý chặt hơn.

Theo tôi, quản lý phân bón trong luật này nên tập trung vào quản lý nguyên liệu làm phân bón, chất lượng phân bón, phân bón nhập khẩu và cách thức sử dụng các loại phân bón.Việc xuất khẩu phân bón đã có các rào cản kỹ thuật trong thương mại của các nước nhập khẩu. Việc ghi nhãn hàng hóa hay quảng cáo đã có các luật liên quan điều chỉnh, chỉ bổ sung những vấn đề nào mà luật khác chưa quy định. 

Vy Hương ghi
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang