KINH TẾ
Cập nhật 22:20 | 23/03/2019 (GMT+7)
.

Minh bạch trong quản trị mua sắm, đầu tư công

08:45 | 09/06/2018
Chính phủ minh bạch và trong sạch là mô hình quản trị hình thành thông qua việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cho người dân và các tổ chức. Từ năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. Cũng trong năm này, Thủ tướng ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và minh bạch thông tin sẽ giúp hệ thống quản trị điều hành, mua sắm của Chính phủ đi vào quỹ đạo tiêu chuẩn, quy tắc quốc tế. Qua đó, giúp tăng cường độ tin cậy của những chủ thể tham gia mua sắm đầu tư công, thúc giục những chủ thể này phải chuẩn hóa hành vi của họ; đồng thời thúc đẩy Chính phủ minh bạch trong mua sắm công và  hệ thống quản trị dễ dàng chuẩn hóa quy trình truy vấn.

Với thực trạng gia tăng mua sắm của Chính phủ nước ta hiện nay, càng cần thiết nâng cao tính chuyên nghiệp, cải thiện trình độ sử dụng công nghệ của người đứng đầu và các cơ quan liên quan nhằm đánh giá được khả năng quản trị nội bộ, kịp thời xác định các vấn đề phát sinh tiêu cực và khắc phục các vấn đề đó cũng như ngăn chặn kịp thời trong việc sử dụng tài chính kém hiệu quả, sai mục đích.

Để thực hiện được chiến lược ứng dụng mô hình “ánh sáng mặt trời” trong mua sắm đầu tư công, nước ta cần xây dựng và ứng dụng rộng rãi chế độ mua sắm dựa vào giải pháp thương mại điện tử trên nền tảng internet và công nghệ quản lý dữ liệu. Cụ thể, có thể tham khảo các đề nghị sau:

Thứ nhất, thúc đẩy toàn bộ quá trình mua sắm của Chính phủ thực hiện thông qua hệ thống mua sắm điện tử, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong việc mua sắm. Hiện nay trên thế giới nhiều cơ quan điều hành mua sắm của Chính phủ đã thành lập thành phố kinh doanh điện tử. Trên cơ sở này sẽ thúc đẩy thực hiện hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, đơn đặt hàng, giao nhận hàng hóa, kho bãi, giải ngân từ kho bạc sẽ chi trả toàn bộ cho quá trình thực hiện dữ liệu kinh doanh điện tử được hệ thống tự động tạo ra. Chính việc không can thiệp thủ công sẽ bảo đảm tính khách quan, minh bạch và hiệu quả trong việc sử dụng chiến lược “ánh sáng mặt trời” trong mua sắm, đầu tư công của Chính phủ

Thứ hai, phát huy vai trò của công nghệ lưu trữ dữ liệu lớn để hỗ trợ cho việc ra quyết định và cải thiện mức độ ra quyết định mua của Chính phủ, bảo đảm kiểm soát mua sắm, chi tiết mua sắm, thậm chí cụ thể các danh mục hàng hóa mua sắm. Thông qua việc phân tích dữ liệu lớn, có thể cung cấp cho Chính phủ một cơ sở toàn diện và khách quan hơn về sản phẩm, qua đó nâng cao hiệu quả mua sắm.

Thứ ba, tăng cường kết nối với các dữ liệu lớn của thương mại điện tử và các phương tiện giám sát hiện đại. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống tín dụng của nhà cung cấp dữ liệu, xác định ngăn chặn trái phép về nhà cung cấp. Tăng cường phân tích dữ liệu để đánh giá các đơn vị mua sắm, các chuyên gia mua sắm, nhà cung cấp, các tổ chức mua sắm tập trung và các tổ chức xã hội. Sử dụng dữ liệu thương mại điện tử để thiết lập so sánh giá cả và cơ chế cảnh báo kịp thời để cải thiện mức độ giám sát, tránh rủi ro và hiện đạo hóa trong mua sắm của Chính phủ.

TS. Nguyễn Hoàng Hiệp - Đại học Lincoln – Malaysia
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang