KINH TẾ
Cập nhật 22:45 | 23/02/2019 (GMT+7)
.
Bắc Ninh:

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2018 - 2025

23:16 | 27/05/2018

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa giai đoạn 2018 - 2025 với 11 nhóm giải pháp hỗ trợ về: Cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho DN nhỏ và vừa; đổi mới công nghệ và áp dụng công nghệ mới trong các DN nhỏ và vừa; Phát triển nguồn nhân lực cho các DN nhỏ và vừa, tập trung vào nâng cao năng lực quản trị cho các DN nhỏ và vừa…

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, UBND tỉnh giao cho các Sở, ngành địa phương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, nội dung, lộ trình thực hiện cụ thể. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; thực hiện tốt Kế hoạch có trách nhiệm theo dõi và giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, ban, ngành, tham mưu cho UBND tỉnh các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch; kiến nghị UBND tỉnh những thay đổi, điều chỉnh khi cần thiết về chương trình, những nhóm giải pháp trong quá trình triển khai.

Đ. Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang