KINH TẾ
Cập nhật 18:54 | 21/01/2019 (GMT+7)
.

Hải Phòng: Thêm các loại phí liên quan đến quyền sử dụng đất

23:49 | 17/05/2018
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND thành phố Khóa XV (dự kiến diễn ra trung tuần tháng 7) sẽ xem xét, thông qua mức phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Theo dự thảo của HĐND thành phố Hải Phòng, mức phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định cụ thể như phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân là 170.000 đồng/hồ sơ, phí thẩm định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân là 100.000 đồng/hồ sơ; phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với tổ chức, cơ sở tôn giáo là 2.200.000 đồng/hồ sơ. Phí thẩm định cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo là 1.100.000 đồng/hồ sơ.

Đối với phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có các mức phí từ 20.000 - 80.000 đồng/hồ sơ cho các trường hợp đăng ký giao dịch bảo đảm, đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm. Xóa đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký.

Các loại phí này được Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đặt tại các quận, huyện thu. Cơ quan thu phí được trích lại 80% số thu, 20% còn lại nộp về ngân sách thành phố.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Thành cho biết thêm, Hải Phòng thực hiện thu các loại phí này căn cứ vào Luật Phí và lệ phí, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này. Việc quyết định thu các loại phí này thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố. Việc thu các loại phí mới sẽ được áp dụng ngay sau khi HĐND thành phố thông qua.

Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang