KINH TẾ
Cập nhật 08:57 | 23/03/2019 (GMT+7)
.

Điều chỉnh mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2018 lên 39%

23:26 | 11/03/2018
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã quyết định điều chỉnh mục tiêu phấn đấu trong xây dựng nông thôn mới năm 2018 lên 39%, thay cho mục tiêu cũ là 37% đặt ra từ đầu năm.

Theo đó, các giải pháp cần triển khai trong thời gian tới là đẩy mạnh tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn. Bên cạnh đó, rà soát, hoàn thiện tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình; hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai hiệu quả các Đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù, các Đề án thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020...; Đề án hỗ trợ cho các thôn, bản, ấp thuộc các xã khó khăn nhất xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch - an toàn và theo hướng hữu cơ ở những nơi có điều kiện, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn để tăng thu nhập người dân nông thôn một cách bền vững. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030, trên phạm vi cả nước, nhằm tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, mang tính đặc trưng, lợi thế của mỗi vùng, miền.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến 21.2.2018, cả nước có 3.160 xã (35,4%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; còn 113 xã dưới 5 tiêu chí. Có 46 đơn vị cấp huyện thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (tăng 3 huyện so với cuối năm 2017).

M. Hương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang