KINH TẾ
Cập nhật 23:01 | 12/12/2018 (GMT+7)
.

Chuẩn bị xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018

23:26 | 11/03/2018
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 1300/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc chuẩn bị nội dung xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cập nhật đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực do đơn vị mình phụ trách năm 2017 và ước thực hiện quý I.2018. Bên cạnh đó, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1.1.2018 của Chính phủ và Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 1.1.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực từng quý năm 2018 và kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện. Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cập nhật đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) của đơn vị mình năm 2017 và ước thực hiện quý I.2018.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật đánh giá tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm sản xuất các sản phẩm chủ yếu) và phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu trên địa bàn năm 2017 và ước thực hiện quý I.2018. Dự kiến mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, phát triển các ngành, lĩnh vực chủ yếu trên địa bàn từng quý năm 2018 và kiến nghị đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện.

MH
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang