KINH TẾ
Cập nhật 22:18 | 16/02/2019 (GMT+7)
.

Nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo vì một khát vọng đổi mới và phát triển

17:56 | 13/02/2018
Trong giai đoạn giá dầu duy trì ở mức thấp và áp lực cân đối vốn đầu tư, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Phát huy hiệu quả đạt được này, năm 2018, PVEP đang tập trung triển khai công tác tái cơ cấu, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các giải pháp nhằm tối ưu hóa và giảm thiểu rủi ro cho công tác khoan thăm dò thẩm lượng, phát triển khai thác. TS. NGÔ HỮU HẢI Tổng giám đốc PVEP đã có những chia sẻ cùng Báo Đại biểu Nhân dân.

Tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh

- Trong bối cảnh các mỏ chủ lực bị suy giảm sản lượng, đóng mỏ để sửa chữa bảo dưỡng định kỳ… Xin ông cho biết PVEP đã triển khai các giải pháp đột phá gì để về đích trước 44 ngày kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017?

Năm 2017, PVEP đã tiết giảm, tối ưu chi phí khoảng 340 triệu USD; trong đó tiết giảm cho phí/đầu tư dự án 203 triệu USD, giảm giá hợp đồng dịch vụ gần 24 triệu USD, giảm lãi suất ngân hàng các khoản vay gần 74 tỷ đồng; tiết kiệm chi phí quản lý điều hành gần 54 tỷ đồng, làm lợi từ các sáng kiến/giải pháp 102 triệu USD...

- Nhận diện các thách thức này nên ngay từ đầu năm 2017, PVEP đã triển khai các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ, kỹ thuật, tài chính, quản lý điều hành. Trong đó, trọng tâm là quản trị tài chính, tiếp theo là phát triển khai thác, sau đó là tìm kiếm, thăm dò gia tăng trữ lượng.

Trong năm 2017, PVEP đã hoàn thành và đưa vào khai thác Dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng (Lô 05-1a); Dự án lắp đặt hệ thống tách - xử lý - xả nước nối với giàn WHP-H1 mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1), sớm hơn kế hoạch 11 ngày; tiếp nhận Lô 01/97 - 02/97, Lô 01/17 - 02/17 vận hành tuyệt đối an toàn, khai thác liên tục và bảo đảm hiệu quả kinh tế cao. Tổng sản lượng khai thác của riêng PVEP trong năm 2017 đạt 4,96 triệu tấn quy dầu, đạt 113% kế hoạch năm, về đích trước 44 ngày. Trong đó, sản lượng khai thác dầu/condensate đạt 3,87 triệu tấn, đạt 109% kế hoạch năm, về đích trước 32 ngày; sản lượng khí đạt 1,092 tỷ mét khối, đạt 130% kế hoạch năm, về đích trước 84 ngày. Điều đáng mừng nữa của năm 2017 là năm đầu tiên PVEP hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng khai thác dầu tại nước ngoài (đạt 115% kế hoạch năm).


Tổng Giám đốc PVEP Ngô Hữu Hải

Để đạt được kết quả này, PVEP phải thường xuyên làm việc với các nhà điều hành, rà soát, tối ưu hóa chi phí, quản lý an toàn mỏ, duy trì sản lượng khai thác tối ưu. Đồng thời, PVEP tăng cường ứng dụng công nghệ mới, cập nhật mô hình địa chất, mô hình khai thác nhằm tối ưu hóa chế độ khai thác và công tác quản lý mỏ, đạt được hệ số thu hồi cao nhất, kiềm chế tốc độ ngập nước tại các mỏ đặc biệt là các đối tượng móng nứt nẻ…

- Giải pháp về quản trị tài chính dường như không phải là thế mạnh của PVEP, thưa ông?

- Nhiệm vụ trọng tâm của PVEP là tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý 43 dự án dầu khí trong và ngoài nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai dự án và tối ưu/tiết giảm chi phí đầu tư, chi phí quản lý và giảm giá thành sản phẩm. Năm 2017, PVEP đã chủ động đánh giá chất lượng tài sản, các rủi ro tài chính, hiệu quả đầu tư và đề xuất cơ chế tài chính cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí

- Giá dầu đầu năm 2018 có dấu hiệu khởi sắc. Vì sao sản lượng khai thác dầu khí của PVEP năm nay lại giảm 1,27 triệu tấn so với thực hiện năm 2017, chỉ còn 3,69 triệu tấn dầu quy đổi, thưa ông?

- Nguyên nhân của sự sụt giảm sản lượng này do các mỏ chủ lực của PVEP đang trong giai đoạn suy giảm sản lượng tự nhiên theo thời gian, các vỉa chứa trong tầng đá móng nứt nẻ có tính chất vỉa chứa phức tạp, tính bất đồng nhất cao; một số mỏ gia tăng tỷ lệ khí và nước, xuất hiện cát, lắng đọng muối… Bên cạnh đó, nguồn vốn cho công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí rất hạn chế dẫn đến PVEP phải dừng/giãn tiến độ khoan thăm dò, phát triển khai thác; cơ chế, hành lang pháp lý chưa có sự thay đổi cần thiết để thích ứng với tình hình thực tiễn và phù hợp thông lệ quốc tế.


PVEP tự hào có đội ngũ người lao động lành nghề, trình độ cao

- Trước những khó khăn như vậy, PVEP định hướng công tác phát triển mỏ và khai thác dầu khí trong thời gian tới như thế nào?

- Quan trọng nhất là PVEP sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, công nghệ, kỹ thuật… để vươn ra các khu vực nước sâu, xa bờ, các mỏ phi truyền thống; tối ưu và nâng cao hiệu quả quản lý khai thác mỏ, đặc biệt là đối tượng tầng móng; nghiên cứu áp dụng các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu IOR/EOR.

Trước mắt, PVEP tiếp tục tối ưu chế độ khai thác tại các giếng/mỏ; cập nhật hiện trạng khai thác làm cơ sở xem xét thực hiện các giải pháp nâng cao thu hồi dầu; thực hiện hiệu quả công tác can thiệp giếng (xử lý acid, cát, muối, ngăn cách nước, chuyển tầng khai thác hợp lý, nâng cao thời gian hoạt động của mỏ và giếng, xử lý đóng cặn vùng cận đáy giếng và trong tubing...). Chúng tôi sẽ tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu phân bố và phát triển của hệ thống nứt nẻ trong đá móng, chính xác hóa mô hình móng làm cơ sở quản lý và tối ưu khai thác, dự báo chính xác trữ lượng dầu khí tại chỗ và trữ lượng thu hồi; tối ưu bơm ép nước/khí, gaslift, lựa chọn vị trí giếng đan dày…

Khơi tài nguyên, truyền khát vọng

- Ông từng nói hệ thống PVEP vẫn chưa được tối ưu hóa như yêu cầu, tài sản và chất xám vẫn còn bị phân mảnh, chưa được sử dụng hiệu quả... Việc này đồng nghĩa với PVEP sẽ phải tái cấu trúc như thế nào để đáp ứng với sức sống và khát vọng mới?

Tổng doanh thu của PVEP năm 2017 đạt 33,518 nghìn tỷ đồng, đạt 115 % kế hoạch năm (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016); nộp ngân sách nhà nước 8,547nghìn tỷ đồng, đạt 122% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 5,081 nghìn tỷ đồng. Dòng tiền của PVEP bảo đảm an toàn thanh khoản với số dư tại thời điểm 31.12.2017 đạt  10, 899 nghìn tỷ đồng. Ước tính tổng tài sản của PVEP tại thời điểm 31.12.2017 là 135 nghìn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 70,70 nghìn tỷ đồng.

- Tổng công ty đã trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt Đề án tái cơ cấu toàn diện PVEP trong giai đoạn 2017 - 2020. Môi trường và hệ thống PVEP sẽ phải chuyển đổi, cơ cấu lại toàn diện để sự chuyên nghiệp, khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo được nuôi dưỡng và phát triển. Trong năm 2018, PVEP sẽ rà soát và loại bỏ các yếu tố tồn tại còn cản trở hệ thống hoạt động tối ưu, cản trở sức sáng tạo và nỗ lực của mỗi bộ phận hay người lao động. Ở đâu có sự lãng phí và thiếu hiệu quả, ở đó sẽ có sự giám sát và hiệu chỉnh. Với tinh thần đó, linh kiện nào chưa và không phù hợp với hệ thống sẽ phải được sửa chữa và thay thế kịp thời.

Chúng tôi động viên người lao động không chỉ cố gắng làm tốt mà phải cố gắng làm có kết quả tốt, không chỉ làm việc chăm chỉ mà phải làm việc một cách sáng tạo. Mỗi mũi khoan cần chính xác và tiết kiệm hơn, mỗi kế hoạch cần khả thi và hiệu quả hơn, mỗi quyết định cần hợp lý và kịp thời hơn. Từ lãnh đạo cao nhất cho đến người lao động phải dám nghĩ khác, dám làm khác, dám trải nghiệm và theo đuổi tận cùng ước mơ bằng sự dũng cảm và tri thức khoa học.


Cụm khai thác mỏ Đại Hùng - PVEP

Chúng ta đều biết rằng để có được một dòng sông phải kiên nhẫn khơi thông từng con suối nhỏ. PVEP đã thắp được ngọn lửa trên sa mạc, giữa biển khơi, giờ đây sẽ phải tiếp tục thắp sáng từng ngọn lửa nhỏ và khơi tiềm năng nhiệt huyết trong trái tim và khối óc của người người đi tìm lửa.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Trường Sơn thực hiện
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang