KINH TẾ
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.
Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

Sản xuất nhỏ vẫn phổ biến

08:42 | 10/10/2017
Chiều 9.10, Tổng cục Thống kê họp báo công bố kết quả chính thức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Kết quả điều tra cho thấy, mặc dù được cơ cấu lại theo hướng mở rộng quy mô nhưng sản xuất nhỏ vẫn phổ biến. Đến nay hộ vẫn là đơn vị sản xuất cơ bản, chiếm tỷ trọng lớn, tới 99,89%, còn lại là doanh nghiệp (0,04%) và hợp tác xã (0,07%).

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Phạm Quang Vinh cho biết, số liệu thu thập được cho thấy KT - XH nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 5 năm 2011 - 2016 đạt 3 thành tựu cơ bản. Một là, kinh tế nông thôn và sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục tăng trưởng; cơ cấu sản xuất chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Hai là, kết cấu hạ tầng KT - XH và môi trường nông thôn được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Ba là, an sinh xã hội được bảo đảm, có những mặt được cải thiện.

Cả nước có 2.262 cánh đồng lớn

 Cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, liên quan tới 8.978 xã và 79.898 thôn; gần 16 triệu hộ nông thôn và trên 1 triệu hộ thành thị hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và thủy sản; gần 33,5 nghìn trang trại và nhiều đơn vị điều tra khác, với tổng chi phí 600 tỷ đồng.

Cụ thể, theo công bố của Tổng cục Thống kê, năm 2011, cả nước còn 17 xã chưa có điện nhưng đến năm 2016, 100% số xã trong cả nước đã có điện phục vụ sản xuất và đời sống. Tất cả các xã của 37 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có đường ô tô từ UBND xã tới UBND huyện đi được quanh năm. Hệ thống trường mầm non và trường phổ thông các cấp được quy hoạch lại, bảo đảm phù hợp với biến động về số lượng học sinh. Hệ thống thiết chế văn hóa thông tin đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin của dân cư khu vực nông thôn. Tại thời điểm tổng điều tra (1.7.2016), có 5.241 xã có nhà văn hóa, 5.591 xã có sân thể thao xã, 1.708 xã có thư viện và 8.810 xã có tủ sách pháp luật. Cơ sở hạ tầng y tế ngày càng được bổ sung, hoàn thiện.

Bên cạnh đó, hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn ngày càng đa dạng. Hệ thống tín dụng, ngân hàng, hệ thống thủy nông được xây dựng mới và hoàn thiện. Mạng lưới khuyến nông, khuyến ngư ở các địa phương được củng cố. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực theo hướng nâng cao dần tỷ trọng ngành nghề phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai rộng khắp, đạt kết quả quan trọng, đời sống dân cư nông thôn được cải thiện.


Toàn cảnh họp báo

Về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, năm 2016, cả nước có 3.846 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này, tăng 51,7% so với năm 2011 và cao hơn nhiều so với tốc độ tăng của giai đoạn 2006 - 2011. Mô hình cánh đồng lớn xuất hiện và ngày càng được nhân rộng ở nhiều địa phương. Tính đến 1.7.2016, cả nước đã xây dựng được 2.262 cánh đồng lớn, tổng diện tích gieo trồng trong 12 tháng trước thời điểm này của tất cả cánh đồng lớn đạt 579,3 nghìn ha, tính chung diện tích gieo trồng bình quân một cánh đồng lớn đạt 256,1 ha. Ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa sản xuất và liên kết theo chuỗi giá trị có bước phát triển mới với tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi.

Chỉ một nửa doanh nghiệp nông nghiệp có lãi

Bên cạnh những kết quả tích cực, kết quả điều tra cho thấy sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản còn một số hạn chế, bất cập. Mặc dù sản xuất được cơ cấu lại theo hướng mở rộng quy mô nhưng sản xuất nhỏ vẫn phổ biến. Số doanh nghiệp và hợp tác xã tăng, số hộ liên tục giảm nhưng đến nay hộ vẫn là đơn vị sản xuất cơ bản, chiếm tỷ trọng lớn, chiếm tới 99,89%; còn lại là doanh nghiệp (0,04%) và hợp tác xã (0,07%).

Đại diện Tổng cục Thống kê cũng cho biết, đầu tư và ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ giới hóa sản xuất còn hạn chế. Mới chỉ có 3,6% số xã sử dụng nhà lưới, nhà kính, nhà màng nuôi trồng cây con. Bình quân 100 hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản sử dụng 0,3 máy gieo sạ; 0,28 máy gặt đập liên hợp…

Hiệu quả của hầu hết các loại hình tổ chức sản xuất nhìn chung vẫn thấp. Trong tổng số 3.846 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản, chỉ 50,6% có lãi; 9,8% hòa vốn còn lại là thua lỗ. Trong 6.946 hợp tác xã, có tới 17,3% hòa vốn và 10,1% thua lỗ.

NGUYỄN THỦY
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang