KINH TẾ
Cập nhật 09:07 | 19/07/2018 (GMT+7)
.

Công khai kết luận thanh tra một số dự án ở TP Hồ Chí Minh

23:03 | 11/09/2017
Thanh tra Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận số 2242 về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, UBND TP Hồ Chí Minh đã không thực hiện xây dựng danh mục dự án, không thực hiện công bố danh sách dự án hoặc thực hiện công bố dự án chậm theo quy định. Công tác lựa chọn nhà đầu tư chủ yếu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu không theo đúng quy định. Theo Thanh tra Chính phủ, hầu hết các dự án trên đều chậm tiến độ không được triển khai theo đúng kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng; một số dự án trong quá trình triển khai thực hiện đã không thực hiện đúng các quy định về lựa chọn nhà thầu, không lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, chấm thầu, thẩm định kết quả trúng thầu nhưng cơ quan thẩm quyền không kiểm tra việc đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Đặc biệt công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán như nhà đầu tư đã lập hồ sơ chậm; không phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư nhưng đã lập hồ sơ đề nghị quyết toán dự án; chậm xác định lại thời gian khai thác và hoàn vốn dự án; thu phí vượt phương án tài chính nhưng chưa chuyển trả và đưa khoản ứng vốn cho TP vào phương án tài chính chưa đúng thủ tục; nghiệm thu không đúng một số chi phí quản lý, chi phí xây lắp, chi phí trùng tu, chi phí thuê nhà.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, UBND TP Hồ Chí Minh xử lý sai phạm hơn 2.172 tỷ đồng của các dự án. Trong đó phê duyệt không đúng khoản tiền 1.400 tỷ đồng, phê duyệt tăng sai trên 67 tỷ đồng. Đồng thời, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đã vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến sai phạm tại các dự án BOT và BT đã nêu. Đặc biệt rà soát theo nội dung kết luận thanh tra về tính toán chênh lệch phụ cấp lưu động; các vấn đề tổng mức đầu tư, phương án tài chính, nghiệm thu thanh toán, kiểm toán, quyết toán để điều chỉnh cho phù hợp với quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Theo VOV
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang