KINH TẾ
Cập nhật 22:54 | 23/05/2018 (GMT+7)
.

Sửa đổi chính sách để nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư

08:32 | 28/07/2013
Kiểm toán Nhà nước đã công bố Báo cáo kiểm toán năm 2012 về niên độ ngân sách 2011. Kết quả kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 cho thấy, công tác quản lý đầu tư hiện đang bộc lộ nhiều hạn chế, dù đã được kiến nghị qua nhiều năm. Điều này đòi hỏi Nhà nước cần sớm xem xét, điều chỉnh, sửa đổi một số quy định pháp luật để khắc phục.

Nguồn: tapchitaichinh.vn
Theo báo cáo về chấp hành ngân sách trong quyết toán chi ngân sách Nhà nước (NSNN), số nợ giá trị khối lượng đầu tư đã thực hiện của 63 địa phương đến ngày 31.12.2011 là 91.273 tỷ đồng. Đặc biệt, có 15/63 tỉnh, thành phố nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) ở mức trên 100% kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2011 (vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ). Điều đáng nói là, số liệu về nợ vốn đầu tư XDCB của các địa phương giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn chênh lệch và chưa có số liệu theo dõi nợ vốn đầu tư XDCB tại các bộ, ngành. Bộ Tài chính cho biết, tổng số dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán năm 2011 là 47.741 dự án với tổng số vốn đầu tư được quyết toán là 157.159,6 tỷ đồng. Qua thẩm tra, phê duyệt quyết toán đã loại khỏi giá trị quyết toán 1.800 tỷ đồng, tương đương 1,13% giá trị đề nghị quyết toán.

Bên cạnh đó, việc chấp hành chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty năm 2011 tuy đã có bước cải thiện; nhưng vẫn còn khoảng 100 dự án vi phạm thủ tục và có hơn 145 dự án bị phát hiện có hiện tượng thất thoát vốn. Về chấp hành trình tự đầu tư, kiểm toán nhiều năm qua cho thấy còn nhiều tồn tại trong công tác quản lý đầu tư và đã được kiến nghị nhiều năm nhưng chậm được khắc phục. Cụ thể, chất lượng công tác quy hoạch còn hạn chế, như không có quy hoạch ngành, phê duyệt quy hoạch không chặt chẽ, quyết định xây dựng không đúng, quy hoạch chi tiết sơ sài… Hoạt động lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư vẫn còn nhiều tồn tại bởi phân cấp rộng nhưng lại thiếu các biện pháp quản lý đồng bộ dẫn đến tình trạng phê duyệt quá nhiều dự án vượt khả năng cân đối vốn. Như tỉnh Cà Mau phê duyệt 207 dự án xây dựng mới, với tổng mức đầu tư 3,5 nghìn tỷ đồng, chỉ bố trí vốn cho 55 công trình với số vốn là 75 tỷ đồng. Cùng với đó, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án nhiều lần làm tăng quy mô đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện; chất lượng khảo sát, nghiên cứu quy hoạch không bảo đảm chất lượng; khi lập dự án không xác định cơ cấu nguồn vốn; đầu tư thiếu đồng bộ làm giảm hiệu quả đầu tư. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán còn nhiều thiếu sót, hạn chế; chất lượng khảo sát kỹ thuật không bảo đảm; thiết kế kỹ thuật, dự toán không phù hợp, phải điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện. Việc lập dự toán còn để xảy ra tình trạng thừa, thiếu khối lượng, áp sai đơn giá, định mức, dẫn đến dự toán được duyệt không chính xác.

Ngoài ra, công tác lựa chọn nhà thầu còn nhiều hạn chế và nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Theo đó, việc chỉ định thầu còn chiếm tỷ lệ cao; đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu không đúng quy định. Đặc biệt, tình trạng chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu vẫn diễn ra; còn tình trạng lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực; xác định tiên lượng mời thầu còn nhiều sai sót. Công tác xét, tư vấn chấm thầu chưa phát hiện làm rõ, hiệu chỉnh và loại bỏ sai sót, chi phí thừa dẫn đến giá trị trúng thầu chưa chính xác. Khả năng, tiềm lực của nhà thầu chưa được coi trọng. Bên cạnh đó, tình trạng thi công không bảo đảm tiến độ, thậm chí chậm tiến độ qua nhiều năm hiện đang xảy ra tại hầu hết các dự án. Các chế tài xử lý, xử phạt trách nhiệm các bên liên quan chưa được thực hiện nghiêm túc.

Những hạn chế nêu trên được Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị từ những năm trước. Điều này đang đặt ra yêu cầu bức thiết, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sớm xem xét, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng; rà soát để hủy bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp... Đồng thời, xem xét, sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế.

Nguyễn Giang
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang