XÃ HỘI
Cập nhật 12:12 | 22/10/2019 (GMT+7)
.

Năm 2019, chỉ tiêu bao phủ BHXH phải đạt 32,3%

08:16 | 06/04/2019
Đó là một trong những nội dung tại Quyết định số 357/QĐ-BHXH về việc giao chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019 - 2021. Theo đó, chỉ tiêu bao phủ BHXH trong năm 2019 phải đạt 32,3%, hai năm tiếp theo là 33,9% và 35,6%; chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2019 phải đạt 27,3%, năm 2020 đạt 28,6% và năm 2021 đạt 29,8%. Đối với BHXH 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ tiêu bao phủ cũng được BHXH Việt Nam giao chi tiết.

Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu với UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua chỉ tiêu thực hiện BHXH, bảo hiểm thất nghiệp trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; đề xuất ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHXH tự nguyện. Phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Bên cạnh đó, rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu cơ quan BHXH đang quản lý, để xác định số lao động thuộc diện tham gia, chưa tham gia; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp để đôn đốc thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Mở rộng mạng lưới đại lý thu, bảo đảm mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất một điểm thu BHXH tự nguyện; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp bằng nhiều phương án. Định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp được giao tại địa phương; báo cáo, đề xuất BHXH Việt Nam kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

BHXH Việt Nam cũng giao Ban Thu chỉ đạo, hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp theo các phương án, đề án và giải pháp phù hợp với từng địa phương; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định đối với BHXH tỉnh, thành phố; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo kỹ năng tiếp cận, vận động, tuyên truyền người tham gia BHXH cho công chức, viên chức thuộc BHXH tỉnh, BHXH huyện và nhân viên đại lý thu; định kỳ sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân trong phát triển số người tham gia BHXH; báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng giao Vụ Tài chính - Kế toán xây dựng phương án kinh phí tổ chức triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển số người tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.

Đỗ Quyên
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang