XÃ HỘI
Cập nhật 13:27 | 22/11/2019 (GMT+7)
.

Bước tiến mới trong quản lý

08:40 | 07/10/2018
Chính sách về đất đai ngày càng được đổi mới, hoàn thiện, đã giúp cho công tác quản lý có nhiều bước tiến mới trong việc tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Những chủ trương chính sách đúng đắn đã góp phần quan trọng giải phóng nguồn lực đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế; bảo đảm được an ninh lương thực; góp phần xóa đói giảm nghèo.

Những bước tiến đột phá

 Theo Tổng cục Đất đai trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục đã tổng hợp các trường hợp tồn đọng chưa được cấp giấy chứng nhận (GCN) lần đầu và phân tích nguyên nhân vướng mắc để đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành công tác cấp GCN lần đầu trên phạm vi cả nước. Hiện cả nước đã đo đạc lập bản đồ địa chính đạt trên 76% tổng diện tích tự nhiên (các loại tỷ lệ bản đồ); tỷ lệ cấp GCN lần đầu đạt trên 96,9% tổng diện tích các loại đất cần cấp, trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đạt 92,9%, đất lâm nghiệp đạt 98,2%, đất nuôi trồng thuỷ sản đạt 86,1%, đất ở nông thôn đạt 96,1%, đất ở đô thị đạt 98,3%, đất chuyên dùng đạt 86,9%, cơ sở tôn giáo đạt 83,6%.Trong đó, việc tồn đọng chủ yếu do, người dân chưa kê khai đăng ký chiếm 34,1%; do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho từ ngày 1.1.2008 trở về sau, đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất chiếm 10,7%; phải thực hiện nghĩa vụ tài chính nhưng không nộp và không có nhu cầu ghi nợ chiếm 5,4%; hồ sơ chưa hoàn thành thủ tục chia thừa kế chiếm 5,2%; đất lấn chiếm giao trái thẩm quyền không phù hợp quy hoạch chiếm 3,6%; chưa hoàn thành thủ tục báo cáo rà soát hiện trạng sử dụng đất chiếm 0,98%; còn lại là các trường hợp như: Đất công ích nằm trong cùng thửa đất, sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật, tranh chấp đất đai, vướng trong xác định hạn mức đất ở...

Về đo đạc, cấp GCN đất nông trường, lâm trường, Tổng cục đã chuẩn bị báo cáo về tình hình quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông trường, lâm trường tại các tỉnh vùng Tây Nguyên phục vụ Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện tổng hợp kết đo đạc, rà soát cắm mốc giới và cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp để xây dựng báo cáo Quốc hội Khóa XIV về kết quả thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-QH13. Theo đó, kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại các địa phương đến nay, như sau: Có 34/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác rà soát ranh giới, cắm mốc, 38/45 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành đo đạc lập bản đồ địa chính, 11/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác cấp GCN, 13/45 tỉnh đã cơ bản hoàn thành công tác phê duyệt phương án sử dụng đất. Các tỉnh còn lại đều đang triển khai thực hiện các hạng mục công việc, dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2018.

Ngoài ra, Tổng cục đã đôn đốc các địa phương triển khai xây dựng Đề án Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường, cả nước có 51 tỉnh, thành phố có đất có nguồn gốc nông, lâm trường, trong đó có 32 tỉnh có nhiệm vụ thực hiện trong Đề án, đến nay, có 15 tỉnh đã lập Đề án, trong đó, có 7 tỉnh đã phê duyệt Đề án (tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Phú Yên, Kon Tum, Quảng Trị, Thái Nguyên và Hậu Giang). Tuy vậy, hầu hết, các tỉnh hiện nay, vẫn chưa triển khai thực hiện, do chưa bố trí được kinh phí.

Về cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về đất đai nói chung đều có cơ chế giám sát từ Trung ương đến địa phương, từ Hội đồng Nhân dân đến các sở, ban, ngành… xử lý từ vi phạm hành chính đến hình sự. Chế tài xử lý cũng rất nghiêm khắc. Vấn đề ở đây là từ phía những người có trách nhiệm phải làm sao tạo được một cơ chế công khai minh bạch trong tất cả các quá trình thanh tra, xử lý sai phạm về đất đai. Đặc biệt, xử lý không có vùng cấm đối với các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Đẩy mạnh sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013

Theo thống kê về khiếu nại tố cáo, có đến trên 60% liên quan đến đất đai. Và sau khi có Luật Đất đai 2013, khiếu nại tố cáo về đất đai có giảm đi nhưng vẫn là một vấn đề nóng. Tuy nhiên, bên cạnh đó Luật Đất đai 2013 hiện nay vẫn còn đó những bất cập, tình trạng vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai cũng còn khá phổ biến. Khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai là nguy cơ gây ra những bất ổn trong xã hội…  Việc sửa đổi Luật Đất đai 2013 đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới và tạo được sự tin tưởng cho nhân dân.

Bộ trưởng Bộ TN - MT Trần Hồng Hà khẳng định: Công tác xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về đất đai có thể nói đã được xây dựng bài bản với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật khá đầy đủ. Để phù hợp với thực tiễn, hệ thống văn bản pháp luật về đất đai liên tục được sửa đổi bổ sung. Lần sửa đổi này với rất nhiều sự cố gắng để đưa các tình hình thực tiễn trong công tác quản lý đất đai ở Việt Nam cũng như tiếp cận với phương pháp, cách thức quản lý đất đai của quốc tế vào Luật nhằm xóa bỏ các rào cản, điểm nghẽn, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các nguồn lực khác cho phát triển; giải quyết tình trạng lãng phí tài nguyên đất; xử lý công bố công khai các dự án chậm đưa đất vào sử dụng; đẩy nhanh tiến độ rà soát, giải quyết tình trạng tranh chấp, cấp giấy chứng nhận đối đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh... Thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là các dự án trọng điểm quốc gia, bảo đảm an sinh cho người có đất bị thu hồi, giảm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai.

Ông Đào Trung Chính,  Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai cho biết: Trong thời gian tới Tổng cục sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai để trình Chính phủ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28.6.2018. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt việc xây dựng, vận hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai. Tăng cường phối hợp tốt với Tổng cục Thuế để nhân rộng việc thực hiện liên thông thuế, kết nối, trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan tài nguyên và môi trường. Dự kiến năm 2018, 15 vấn đề của Luật Đất đai 2013 sẽ được sửa đổi, bổ sung. Nếu được thông qua, Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực vào năm 2019. 

Minh Ngọc
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
16:06 31/10/2019
Với tinh thần “thượng tôn pháp luật, đồng thuận chấp hành, chủ động sáng tạo”, là nguyên lý “thuận tự nhiên”, tạo ra không khí phấn khởi, thoải mái, vui tươi cho người lao động, anh em tự ý thức “làm hết việc chứ không chờ hết giờ”, “mình vì mọi người”… là phương châm được TS Nguyễn Ngọc Thạch, Giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III quán triệt đến từng cán bộ trong đơn vị.
Quay trở lại đầu trang