XÃ HỘI
Cập nhật 00:41 | 13/12/2019 (GMT+7)
.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

07:14 | 30/09/2018
Bảo hiểm y tế thực sự đang mang lại nhiều lợi ích cho người dân, hỗ trợ tích cực cho những người nghèo được tiếp cận điều trị các dịch vụ y tế chất lượng. Để nhân lên hiệu quả, ngành y tế cũng đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ngay từ tuyến y tế cơ sở.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến tháng 8.2018, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT)  là 81,69 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,2%, vượt chỉ tiêu của Quốc hội giao trước 4 năm (năm 2020 đạt trên 80% BHYT toàn dân).

Trong đó, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế. Với kết quả này, mục tiêu đến năm 2020 có trên 90,7% dân số tham gia BHYT là hoàn toàn có khả năng thực hiện được và phấn đấu tới năm 2025 có trên 95% dân số có BHYT theo mục tiêu mà Nghị quyết 20-NQ/TW đã đề ra. Bộ Y tế đã xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC với hướng dẫn cụ thể về thanh toán và thay đổi 6 giá khám bệnh theo hạng bệnh viện, 42 giá ngày giường theo hạng bệnh viện và 40 dịch vụ kỹ thuật. Với mức giá khám bệnh giảm 15 - 20%, giá ngày giường điều trị giảm từ 2 - 10% theo từng hạng bệnh viện, giá 40 dịch vụ y tế xu hướng giảm nhiều.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Theo đó, gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả bao gồm 78 dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và 241 thuốc mà trạm y tế tuyến xã phải cung cấp được.  Bộ Y tế đã ban hành Chương trình triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở giai đoạn 2018 - 2020 và Hướng dẫn triển khai Mô hình điểm trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn này.

Bảo đảm quyền lợi của người dân...

 Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ Y tế đã lựa chọn 26 trạm y tế xã, phường của 8 tỉnh, thành phố để triển khai thí điểm mô hình trạm y tế chuẩn gồm: Lào Cai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Yên Bái và Hà Tĩnh. Từ kết quả thí điểm này, Bộ Y tế sẽ nhân rộng trên phạm vi cả nước nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính; phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc điều chỉnh giá một số dịch vụ không ảnh hưởng đến các đối tượng người nghèo, cận nghèo nhưng ảnh hưởng đến nguồn thu của các cơ sở khám bệnh. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ y tế vẫn phải bảo đảm. 

Thời gian tới, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ khảo sát tổng thể và nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước để xây dựng giá dịch vụ y tế theo hướng phân loại để giảm bớt số lượng dịch vụ y tế hiện nay; sắp xếp lại theo nguyên tắc thuận lợi cho quản lý, dễ thực hiện cho các cơ sở y tế và bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT; làm căn cứ để ban hành định mức, xây dựng giá của các dịch vụ phù hợp.  Bộ  Y tế sẽ trình Chính phủ ban hành Nghị định thay Nghị định số 85/NĐ-CP, trong đó đặc biệt lưu ý tăng nhân lực cho các bệnh viện để nâng cao chất lượng; giao quyền tự chủ cho các bệnh viện/Trung tâm y tế huyện phù hợp để giảm áp lực cho ngân sách.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ đánh giá mô hình qua 26 trạm y tế chuẩn để nhân rộng trên phạm vi cả nước nhằm đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính; phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ cở.

Đồng thời, mô hình sẽ bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn; cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa cơ sở y tế trên địa bàn với tuyến trên; đi đôi với xây dựng phần mềm quản lý thống nhất cho trạm y tế tuyến xã, qua đó sẽ quản lý đồng bộ các hoạt động như dự phòng, dân số - kế hoạch hóa gia đình, quản lý sức khỏe cá nhân, khám chữa bệnh góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kim Anh
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
Quay trở lại đầu trang