XÃ HỘI
Cập nhật 08:14 | 16/02/2019 (GMT+7)
.

Lồng ghép chính sách dân số vào hương ước, quy ước

09:40 | 07/07/2018
Theo các chuyên gia, việc triển khai hương ước, quy ước đã đóng góp thiết thực đối với công tác quản lý xã hội tại cộng đồng dân cư, góp phần đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) nói riêng đi vào cuộc sống.

Thay đổi nhận thức

Theo nhiều chuyên gia, trước yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dân số, tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số phát triển thì chính sách dân số phải bảo đảm cân bằng, hài hòa quyền và nghĩa vụ của người dân. Lồng ghép nội dung dân số và phát triển vào các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hóa, hương ước, quy ước của cộng đồng là rất cần thiết, nhằm huy động cả hệ thống chính trị và mọi người dân tham gia tích cực hơn vào chính sách DS - KHHGĐ. Điều này cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ gìn và phát huy truyền thống tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân cư ở cơ sở; bài trừ các thủ tục lạc hậu; hình thành giá trị chuẩn mực xã hội phù hợp với truyền thống, bản sắc của địa phương; phát huy và mở rộng dân chủ ở cơ sở.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục DS - KHHGĐ Phạm Minh Sơn cho biết, nhìn chung việc xây dựng, lồng ghép chính sách dân số và thực hiện hương ước, quy ước đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tại nhiều địa phương, hương ước, quy ước mới đã có những quy định phù hợp pháp luật, hỗ trợ cho việc quản lý nhà nước, phát huy tính tự quản của cộng đồng. Nghệ An, Bắc Ninh là ví dụ điển hình.

Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, từ nhiều năm qua, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước có nội dung về chính sách DS - KHHGĐ. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có 13 đơn vị cấp huyện có 100% thôn, khối, xóm, làng, bản triển khai xây dựng và thực hiện với tổng số 3.152 bản hương ước, quy ước. Số đơn vị còn lại đạt tỷ lệ 96,99% với hơn 5.000 hương ước, quy ước.

Với 474 bản hương ước, quy ước đã được sửa đổi, bổ sung, đại diện Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, các thôn, làng, khu phố đã chủ động lồng ghép nhiều nội dung về dân số như thanh niên nam nữ kết hôn đúng tuổi quy định; không tảo hôn hay lồng ghép nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh, tiến tới xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Các chuyên gia thừa nhận, ở đâu và khi nào có sự quan tâm và hiểu đúng về chính sách, pháp luật và tinh thần của chính sách và pháp luật được phản ánh trong cách xử sự của người dân thông qua quy ước (do người dân xây dựng lên và tự nguyện áp dụng) thì ở đó chính sách dân số mới được hiểu đúng và thực hiện đúng. Trong lồng ghép chính sách dân số vào quy ước cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan liên quan, đặc biệt là của cơ quan tư pháp, văn hóa, Mặt trận Tổ quốc.

Cần sự chủ động

Theo kết quả điều tra của ngành y tế tỉnh Nghệ An, hơn 96% người dân được lấy ý kiến đều đồng tình đưa các nội dung DS - KHHGĐ vào hương ước, quy ước.

Tuy vậy, qua nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tế cũng cho thấy, việc thực hiện chính sách DS - KHHGĐ trong quy ước, hương ước ở một số địa phương còn sơ sài, thiếu tính khả thi, có những nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật, không phù hợp với công tác dân số.

Theo đại diện Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, nội dung của nhiều hương ước, quy ước còn chung chung, quy định thực hiện chính sách dân số cũng chưa cụ thể hóa các tiêu chí cần có; đưa các quy định của pháp lệnh dân số vào hương ước, quy ước một cách máy móc; cá biệt có bản hương ước, quy ước còn đưa ra những quy định vi phạm quyền con người, quyền công dân như phụ nữ chưa xây dựng gia đình mà có nguyện vọng làm mẹ thì chỉ được sinh 1 con hay phạt tiền đối với những trường hợp sinh con thứ 3.

Chính vì vậy, để việc lồng ghép chính sách DS - KHHGĐ vào hương ước, quy ước đạt hiệu quả, thiết thực và đúng với quy định về pháp luật, đúng với trọng tâm công tác dân số hiện nay, chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển thì các cơ quan, tổ chức liên quan, đặc biệt người dân ở cơ sở phải được thông tin đầy đủ, đúng đắn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, người dân cũng cần chủ động hình thành quy tắc ứng xử phù hợp trong cộng đồng dân cư thông qua việc xây dựng và thực hiện quy ước thôn, làng, khu phố, góp phần thực hiện chính sách dân số, phục vụ tốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thảo Mộc
Xem tin theo ngày:
LAO ĐỘNG
22:14 16/12/2018
Ngày 16.12, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức “Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2018”. Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.
Quay trở lại đầu trang