XÃ HỘI
Cập nhật 06:56 | 21/10/2018 (GMT+7)
.
Công đoàn Ngành Đăng kiểm Việt Nam:

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động

15:57 | 21/12/2017
Vì sự trưởng thành và phát triển ngày càng đi lên của ngành Đăng kiểm, 5 năm qua ( năm 2013-2018), Công đoàn Cục Đăng kiểm Việt Nam đã luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động.

Công đoàn Cục Đăng kiểm ViệtNam thăm hỏi thương, bệnh binh tại Bắc Ninh

Động viên kịp thời đoàn viên, người lao động tích cực trong công tác
 
Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Cục Đăng kiểm Việt Nam, các đơn vị Công đoàn trực thuộc đã chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động và đã thu được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Đại hội XXII Công đoàn Cục Đăng kiểm Việt Nam đề ra, tạo đà cho việc xây dựng các chỉ tiêu cụ thể nhiệm kỳ tới.
 
Giai đoạn 2013 - 2018, Cục Đăng Kiểm Việt Nam và các đơn vị trực thuộc luôn duy trì được sự ổn định và phát triển, đời sống việc làm, thu nhập của công nhân viên chức và người lao động được bảo đảm và từng bước được cải thiện. Các lĩnh vực hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục được phát triển mở rộng: đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải, kiểm soát và quản lý nước dằn tàu, kiểm định an toàn đối với các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong giao thông vận tải, kiểm tra an toàn container, chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm không khí các phương tiện giao thông vận tải, sơn chống hà tàu biển, kiểm soát tiếng ồn phương tiện giao thông vận tải,..
 
Ban Chấp hành Công đoàn các cấp đã tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan quản lý đồng cấp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở. Thông qua tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm đã tạo không khí dân chủ, cởi mở, trong các cơ quan, đơn vị; tập trung vào các nội dung thiết thực, đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện tốt kế hoạch công tác, thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước và các quy định của Cục, đảm bảo việc làm, thu nhập, bảo vệ quyền lợi cho người lao động; đồng thời siết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động và trong thực thi công vụ.
 
Cùng với đó, tổ chức Công đoàn đã đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân viên chức và người lao động. Tuyên truyền vận động công nhân viên chức và người lao động đi đầu gương mẫu thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, an toàn lao động; vận động đoàn viên, người lao động thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12.4.2014 của Thủ tướng về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải.
 

 
Các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo " luôn được Công đoàn Công đoàn Cục Đăng kiểm Việt Nam phát động

Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do Công đoàn Cục phát động hàng năm chào mừng các sự kiện đã thu hút đông đảo công nhân viên chức và người lao động tích cực tham; tổ chức nhiều phong trào thi đua: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo ", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà " trong nữ công nhân viên chức và người lao động, góp phần khắc phục những khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý, hoạt động sản xuất và đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức và người lao động.
 
Xây dựng lực lượng lao động đáp ứng hội nhập quốc tế

 
Với phương châm "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực và tiết kiệm ", Đại hội XXIII Công đoàn Cục Đăng kiểm Việt Nam định hướng cho hoạt động của tổ chức Công đoàn Cục trong giai đoạn mới bám sát chủ đề "Phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; xây dựng lực lượng lao động Cục Đăng kiểm Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ".
 


Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút đông đảo công nhân viên chức và người lao động tham gia hưởng ứng

Công đoàn Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định trong những năm tới, nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng và chịu nhiều tác động của nền kinh tế thế giới đang hồi phục chậm sau khủng hoảng. Theo đó, sẽ có nhiều thời cơ, thách thức đan xen. Việt Nam đang thực hiện tái cơ cấu toàn bộ nền kinh tế một cách quyết liệt và mạnh mẽ. Thực tế này chắc chắn có nhiều ảnh hưởng và tác động sâu sắc tới các hoạt động của toàn Ngành Đăng kiểm, phong trào công nhân viên chức và người lao động và hoạt động Công đoàn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.
 
Trước xu thế trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chất đột phá là hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật, an ninh và bảo vệ môi trường phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và dầu khí biển; phát triển nguồn nhân lực đăng kiểm có chất lượng cao; hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị của các đơn vị đăng kiểm, nhằm đạt mục tiêu chất lượng công tác đăng kiểm tại Việt Nam đạt mức trung bình tiên tiến của khu vực.  
Cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức và người lao động, Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết tâm khắc phục những mặt tồn tại, phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của Cục Đăng kiểm Việt Nam mà Bộ Giao thông Vận tải đã giao cho, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục Đăng kiểm Việt Nam lần thứ XXIII, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Ngành Đăng kiểm, Ngành Giao thông Vận tải và đất nước.

 Đến ngày 31.12.2017, Cục Đăng kiểm Việt Nam có 1.287 cán bộ, công nhân viên chức và lao động, trong đó có 289 nữ, 133 người có trình độ trên đại học, 1.072 người có trình độ đại học, cao đẳng, 25 người có trình độ trung cấp và 57 người là công nhân kỹ thuật.
Bảo Ngân
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang