XÃ HỘI
Cập nhật 07:58 | 18/06/2018 (GMT+7)
.
Hải Phòng

Ban hành Danh mục dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng

23:13 | 09/09/2017
Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP Nguyễn Kim Pha cho biết, UBND TP vừa có Quyết định ban hành danh mục loại dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ - CP trên địa bàn TP Hải Phòng.

Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông bao gồm: đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm; Đường giao thông nội đồng, đường nội bộ nghĩa trang nhân dân; Các dự án đầu tư xây dựng công trình vệ sinh môi trường, bao gồm hệ thống thoát nước khu dân cư; khu nghĩa trang hiện hữu; Hệ thống thoát nước mưa; cửa xả thoát nước đường thôn, xóm hiện hữu; ga rác thải tập trung nông thôn.

Các dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi như: trạm bơm điện; kênh mương nội đồng; cầu, cống, ống buy, cửa xả thoát nước; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng văn hóa, Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, xã; Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn hoặc nơi mua bán, trao đổi hàng hóa.

Đối với các dự án thực hiện hình thức ngân sách hỗ trợ vật liệu xây dựng (hỗ trợ xi măng) để làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, đường nội bộ nghĩa trang nhân dân: Thực hiện phê duyệt đầu tư xây dựng công trình khi người dân cam kết bảo đảm đóng góp đầy đủ vốn đối ứng theo quy định và Quyết định phân bổ vốn hàng năm của UBND TP; Đối với các nội dung khác liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng không được quy định trong Nghị định này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

 UBND TP giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng đối với trường hợp có vướng mắc phát sinh; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017 - 2020; Sở Tài chính hướng dẫn thanh toán, quyết toán vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng và các dự án thực hiện theo hình thức ngân sách hỗ trợ vật liệu xây dựng để làm đường giao thông nông thôn; đường nội đồng; UBND các huyện, xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thủ tục đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù theo quy định đã đề ra.

Đông Bắc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang