XÃ HỘI
Cập nhật 22:37 | 18/07/2018 (GMT+7)
.

Hàng triệu lao động nông thôn được đào tạo nghề

18:37 | 08/09/2017
Ngày 8.9, tại Cửa Lò, Nghệ An, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội nghị giao ban công tác đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên và đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Theo báo cáo của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đến nay cơ bản các địa phương đã triển khai thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đào tạo sơ cấp và đào tạo thường xuyên đi vào nề nếp, có hiệu quả. Cụ thể, về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên: Năm 2016, cả nước có khoảng 1,7 triệu người được đào tạo, đạt 104% so với kế hoạch, tăng 6% so với năm 2015. Tính đến hết tháng 8, số người được đào tạo đạt 54,5% kế hoạch. Ước trong năm 2017 đào tạo 1,6 triệu người, đạt kế hoạch giao. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Năm 2016, cả nước đã đào tạo nghề cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, tỷ lệ có việc làm sau học nghề đạt trên 80%. Trong những tháng vừa qua, cả nước có gần 700.000 lao động nông thôn học nghề, đạt 63,6% kế hoạch, trong đó khoảng 250.000 người được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng, đạt 41,6% kế hoạch. Về cơ bản, hầu hết cơ sở dạy nghề được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề đều tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.


Toàn cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng tồn tại nhiều vấn đề. Đó là năm 2016 là năm đầu tiên nội dung về đào tạo nghề cho lao động nông thôn được lồng ghép trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nên việc triển khai thực hiện còn nhiều bất cập như xây dựng cơ chế, chính sách, hướng dẫn triển khai thực hiện ở Trung ương còn chậm; công tác phối hợp giữa các bộ, ngành với địa phương chưa chặt chẽ, thiếu thông tin; nhiều địa phương lúng túng trong thực hiện. Đáng chú ý là kết quả, hiệu quả dạy nghề cho lao động không đồng đều giữa các vùng trong cả nước. Bố trí nguồn lực kinh phí thực hiện còn nhiều hạn chế. Đối tượng lao động nông thôn học nghề và lao động nông thôn sau khi học nghề được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm còn rất hạn chế nên việc phát huy hiệu quả học nghề chưa cao…

Thời gian tới, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng dẫn tại văn bản số 922/LĐTBXH-TCDN; tập trung tổ chức, thực hiện đào tạo nghề bảo đảm kế hoạch đề ra; phấn đấu giai đoạn 2018 - 2020 tuyển sinh đào tạo sơ cấp, đào tạo thường xuyên cho khoảng 5,5 triệu người; hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 2,74 triệu lao động nông thôn, người khuyết tật, thợ thủ công, thợ lành nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động.

Tin và ảnh: Thái Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang