XÃ HỘI
Cập nhật 22:30 | 18/06/2018 (GMT+7)
.
Đạt mục tiêu 80,6% dân số thị xã Hồng Lĩnh có bảo hiểm y tế

Cần sự hưởng ứng tích cực của người dân

08:27 | 16/04/2017
Để có thể hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia, phấn đấu năm 2017 có 80,6% dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) như nghị quyết HĐND thị xã đã đề ra, sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành chưa đủ mà rất cần sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân.

Thông tin, tuyên truyền chưa tốt

Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, chú trọng tuyên truyền tính ưu việt, nhân văn, giảm bớt khó khăn về tài chính khi bị rủi ro, ốm đau, bệnh tật để người dân hiểu tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, xây dựng nội dung, phối hợp ít nhất mỗi phường, xã phải được tổ chức 1 cuộc tuyên truyền trực tiếp về chính sách BHYT theo hộ gia đình, đối tượng tuyên truyền là công chức UBND các phường, xã, đại lý thu, cán bộ thôn, tổ dân phố, hội viên trực thuộc các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn phường, xã. Bên cạnh đó, BHXH thị xã cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng LĐ,TB - XH, Phòng Y tế, Liên đoàn Lao động thị xã tuyên truyền, đối thoại trực tiếp chính sách, pháp luật BHXH - BHYT bắt buộc đối với người lao động từ 10 - 20 doanh nghiệp”.

 Giám đốc BHXH thị xã Hồng Lĩnh Hồ Văn Phong

Một trong những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT là quy định toàn dân “bắt buộc” tham gia BHYT và thực hiện BHYT theo hộ gia đình. Cùng với đó là những thay đổi về cơ chế tài chính, mở rộng rất nhiều quyền lợi BHYT của người tham gia như: Người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT - XH khó khăn, đặc biệt khó khăn, thân nhân của người có công với cách mạng… không phải đồng chi trả khi khám, chữa bệnh; người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở cũng được Quỹ BHYT thanh toán 100%. Luật mới cũng quy định mở thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHYT trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế; bổ sung quy định Quỹ BHYT thanh toán trong các trường hợp tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Các điểm mới này đều hướng tới mục tiêu chung là tăng diện bao phủ, tiến tới thực hiện BHYT toàn dân. Ở thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, trong năm 2016, tỷ lệ bao phủ người dân có BHYT chiếm 73%. Trong quý I.2017, tổng số dân trên địa bàn có thẻ BHYT là 29.230/39.545 người, tương đương tỷ lệ bao phủ là 73,9%. Để đạt chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ người dân có BHYT là 80,6% như nghị quyết HĐND thị xã đề ra cho năm 2017, những tháng cuối năm 2017, thị xã sẽ phải nỗ lực rất lớn, bởi trong 3 tháng đầu năm chỉ tăng 0,9% - con số này vẫn còn khá khiêm tốn.

Bên cạnh những nguyên nhân do chế tài, quy định và vướng mắc trong cơ chế, chính sách chậm được tháo gỡ, sự chỉ đạo, quản lý; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức pháp luật của người dân... thì một phần nguyên nhân được xác định là do chưa làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.


Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, tham gia BHYT

Để người dân hiểu, tham gia

Thực hiện Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy, HĐND thị xã đã đưa chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT và BHXH tự nguyện vào nghị quyết thường kỳ về nhiệm vụ phát triển KT - XH 6 tháng. Hàng năm, UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo chính quyền phường, xã, các ngành để triển khai thực hiện Luật BHYT. Bên cạnh đó, BHYT thị xã cũng đã chủ động phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã, Cổng Thông tin điện tử thị xã, các đoàn thể, các ngành liên quan và UBND các phường, xã tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua hệ thống phát thanh, truyền hình. Cung cấp tài liệu, cấp phát tờ rơi, CD về: “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đến UBND, các hội đoàn thể và đại lý thu BHXH, BHYT các phường, xã, thôn, tổ dân phố tuyên truyền trực tiếp, đồng thời phát qua hệ thống loa truyền thanh để nhân dân nắm rõ và tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ngành bảo hiểm cũng đã chủ động phối hợp Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế, Liên đoàn Lao động thị xã tuyên truyền, đối thoại trực tiếp chính sách, pháp luật BHXH - BHYT bắt buộc đối với người lao động tại các doanh nghiệp. Cung cấp pa nô các hình ảnh, thông điệp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT theo mẫu tranh cổ động của BHXH Việt Nam thống nhất trong toàn quốc, lắp đặt trên các trục đường chính, điểm đông dân cư sinh sống, nhiều người đi lại, chịu kinh phí lắp đặt. Thực hiện kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Để có thể hoàn thành mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, phấn đấu năm 2017 có 80,6% dân số tham gia BHYT như nghị quyết HĐND thị xã đề ra, thiết nghĩ, sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cấp, các ngành thôi chưa đủ mà rất cần sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân.

LÊ HỒNG HẠNH
Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang