XÃ HỘI
Cập nhật 19:40 | 26/04/2018 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát của QH làm việc với Bộ Y tế về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

20:35 | 01/03/2017
Chiều 1.3, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Đoàn giám sát Trần Văn Túy, Đoàn giám sát của QH đã làm việc với Bộ Y tế về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016.

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, Bộ xác định cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ. Do vậy, Bộ Y tế đã tập trung xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, chiến lược quy hoạch phát triển ngành y tế. Năm 2016,  Bộ đã kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung ương với 8 vụ, 9 cục, 1 tổng cục, văn phòng, thanh tra... Tổng số đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ là 83 đơn vị. Việc thành lập các tổ chức được thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đúng quy định của nhà nước nhằm đảm bảo tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng không bỏ sót hoặc chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Số lượng biên chế không sử dụng ngân sách nhà nước giảm mạnh do đơn vị tự chủ hoàn toàn về kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư. Công tác phân cấp quản lý được chú trọng, tăng cường phân cấp các nhiệm vụ quản lý nước về y tế cho chính quyền địa phương…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở cơ quan còn gặp một số khó khăn. Các đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Bộ Y tế đề xuất QH tăng cường chỉ đạo thực hiện kiện toàn hệ thống y tế ở địa phương theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV; sớm kiện toàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh; thực hiện cải cách hành chính về kiện toàn bộ máy, giảm bộ phận hành chính…

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát cho rằng, nhiều vấn đề được nêu ra trong báo cáo nhưng chưa lý giải nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Báo cáo cũng chưa đánh giá và làm rõ được tổ chức bộ máy hành chính đã đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hay chưa. Việc chỉ quản lý, chỉ đạo trực tiếp các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc có đảm bảo tính hợp lý về chức năng và về vận hành tổ chức bộ máy không?...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Đoàn giám sát Trần Văn Túy đánh giá cao những kết quả mà Bộ Y tế đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, Báo cáo của Bộ chưa phản ánh đầy đủ kết quả đã đạt được trong thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức hành chính bộ máy hành chính nhà nước. Bộ cần tiếp tục rà soát để làm rõ chức năng nhiệm vụ trong những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành khác như bảo hiểm y tế, hay vấn đề an toàn thực phẩm… Trên cơ sở đó, kiến nghị việc hoàn thiện chính sách để rõ trách nhiệm của từng bộ ngành…

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang