XÃ HỘI
Cập nhật 23:46 | 20/07/2018 (GMT+7)
.

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng chính sách môi trường cấp xã

14:34 | 20/12/2012
Sáng 20/12, tại Hà Nội, Tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ phối hợp với Mạng lưới các tổ chức phát triển nông nghiệp – nông thôn tổ chức Hội thảo tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng chính sách môi trường cấp xã.

Hội thảo nhằm đánh giá mức độ hiểu biết của cán bộ chủ chốt cấp xã về văn bản pháp luật và chính sách liên quan đến môi trường; tìm hiểu các chính sách, kế hoạch và hành động về môi trường ở cấp xã; đánh giá mức độ tham gia của các bên liên quan trong xây dựng chính sách môi trường tại địa phương, nhất là các tổ chức xã hội dân sự, tư nhân và người dân; tìm hiểu, phân tích quy trình xây dựng chính sách môi trường cấp xã và đề xuất một quy trình xây dựng kế hoạch môi trường có sự tham gia.
 
Phát biểu tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay kiến thức của nhóm cán bộ nòng cốt cấp xã về các văn bản pháp luật và chính sách môi trường còn rất hạn chế. Công tác lập kế hoạch, xây dựng chính sách quản lý môi trường chưa được sự quan tâm đúng mức do vậy hầu như chưa xã nào có kế hoạch quản lý môi trường dài hạn (3 – 5 năm). Mức độ tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, khối tư nhân và người dân vào quá trình xây dựng chính sách của địa phương là rất thấp. Các tổ chức xã hội dường như chỉ tham gia ý kiến khi chính sách đã được ban hành, trong khi khối tư nhân và người dân gần như không biết đến.
 
Các đại biểu đều nhất trí rằng, việc xây dựng chính sách môi trường cấp xã cần được xây dựng một quy trình đặc thù cho công tác quản lý môi trường, bảo đảm sự tham gia ngay từ đầu của các tổ chức xã hội và người dân. Bên cạnh đó, cần thực hiện các hoạt động tập huấn về văn bản chính sách, pháp luật cho nhóm cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn để họ nhận thức được rằng công tác quản lý môi trường nói chung và công tác lập kế hoạch quản lý môi trường nói riêng là trách nhiệm của họ.

Thiều Anh Thơ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang