CHÍNH TRỊ
Cập nhật 08:35 | 24/10/2019 (GMT+7)
.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
về ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Ngày 10 tháng 10 năm 2019)

16:06 | 10/10/2019

Buổi sáng: Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều: Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang