CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:12 | 22/10/2019 (GMT+7)
.

Hội nghị quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 10, Khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

22:45 | 26/06/2019
Chiều 26.6, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Cơ quan VPQH đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 10 Khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị 35-CT/TW). Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan VPQH, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; các đảng viên là ĐBQH đang sinh hoạt tại các cơ quan của QH ở Trung ương; lãnh đạo VPQH, các Ban, Viện của UBTVQH; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan VPQH cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Bí thư Đảng ủy Cơ quan VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trực tiếp thông báo các nội dung của Hội nghị Trung ương 10, Khóa XII và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo đó, các Ủy viên Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, dành thời gian nghiên cứu kỹ các tài liệu, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các nội dung Hội nghị. Bộ Chính trị đã họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương về các dự thảo Đề cương Văn kiện Đại hội XIII và giải trình những vấn đề cần thiết. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thống nhất cao thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, Khóa XII.


Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì hội nghị
Ảnh: Quang Khánh

Cũng tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan VPQH cũng cho biết, Trung ương tập trung thảo luận và thống nhất cao về chủ đề và tư tưởng chỉ đạo của Đại hội; phương châm tiến hành Đại hội; tiêu đề Báo cáo Chính trị, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kết cấu và những nội dung lớn của đề cương các Văn kiện, đặc biệt là những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra cần được tập trung nghiên cứu làm rõ trong quá trình xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trong quá trình thảo luận, Trung ương đã làm rõ, thống nhất tính chất, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi của mỗi báo cáo và mối quan hệ giữa các báo cáo. Trong đó, Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm của Đại hội, có nhiệm vụ tiếp tục cụ thể hóa Cương lĩnh của Đảng. Nội dung của Báo cáo chính trị phải mang tầm khái quát cao những vấn đề thuộc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách lớn của Đảng…

Với Chỉ thị số 35-CT/TW, Bí thư Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ những yêu cầu và nội dung đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó có yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe quán triệt các chỉ đạo về nội dung đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp…

Anh Phương
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang