CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:17 | 20/08/2019 (GMT+7)
.

Đủ điều kiện thì doanh nghiệp xem xét thành lập tự vệ

15:01 | 13/06/2019
Sáng 13.6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Bảy, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, QH thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Qua thảo luận, các ĐBQH cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật Dân quân tự vệ năm 2009 nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Dân quân tự vệ hiện hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các luật khác có liên quan, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, các ĐBQH băn khoăn về quy định liên quan đến tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp như dự thảo Luật liệu có khả thi không. Cụ thể là, theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, doanh nghiệp tổ chức tự vệ khi có đủ 4 điều kiện: bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND cấp tỉnh, cấp huyện và sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương các cấp; đã hoạt động từ đủ 12 tháng trở lên; có số lượng người thực hiện hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên để tổ chức ít nhất 1 tiểu đội tự vệ; theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đề án, kế hoạch tổ chức dân quân tự vệ của địa phương. Tuy nhiên, theo quy định của Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan, hiện nay ở nước ta có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế nên việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khó bảo đảm phù hợp với vị trí, chức năng của lực lượng tự vệ “là lực lượng bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước”. Một số đại biểu đề nghị nghiên cứu kỹ nội dung này theo hướng quy định cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh.


ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum) phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Đặt vấn đề: tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, cấp chỉ huy, ban chỉ huy ở đây ra sao...? ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng, những vấn đề này chưa được xác định rõ trong dự thảo Luật, đề nghị ban soạn thảo xem xét rõ hơn để bảo đảm tính khả thi.


ĐBQH Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Trong khi đó, ĐBQH Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) nêu rõ, tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên minh hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã; các tổ chức kinh tế thành lập theo Luật Đầu tư. Nhưng dự thảo Luật có quy định về đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp mà chưa có quy định về tự vệ trong các tổ chức kinh tế khác, do đó, Ban soạn thảo cần xem xét, làm rõ nội dung này trong dự thảo Luật. Để bảo đảm tính khả thi, cần quy định rõ nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp thành lập đơn vị tự vệ khi doanh nghiệp có đủ các yếu tố chứ không phải quyền của doanh nghiệp. Bởi, tổ chức lực lượng tự vệ là yêu cầu Nhà nước chứ không phải nhu cầu tự thân của doanh nghiệp, ĐB Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh.

Giải trình làm rõ nội dung này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cho biết, khoản 2 Điều 17 dự thảo Luật quy định điều kiện tổ chức tự vệ là luật hóa Điều 4 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5.1.2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ. Dân quân tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nên phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu không bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng thì không tổ chức dân quân tự vệ. Về điều kiện doanh nghiệp “đã hoạt động từ đủ 12 tháng trở lên”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, trong thời hạn 12 tháng, doanh nghiệp đã ổn định và có đủ khả năng để tổ chức tự vệ. Quy định này đã được thực hiện trong thời gian qua và phù hợp với thực tế. Song cũng có đại biểu đề nghị cần phải quy định thời hạn doanh nghiệp đã hoạt động từ đủ 12 tháng trở lên, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm quy định phù hợp, khả thi.


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Về quy định doanh nghiệp “có số lượng người thực hiện hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên để tổ chức ít nhất 1 tiểu đội tự vệ”, điều kiện này quy định về số lượng tối thiểu người lao động của doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn để tổ chức đơn vị tự vệ. Đối với quy định “theo yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, đề án, kế hoạch tổ chức Dân quân tự vệ của địa phương”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng, điều kiện này nhằm quy định việc tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp được chặt chẽ, tránh tràn lan, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của UBND và sự chỉ huy của cơ quan quân sự địa phương các cấp.

Như vậy, dự thảo Luật quy định chung đối với các loại hình doanh nghiệp, nếu có đủ 4 điều kiện thì được xem xét thành lập tự vệ, đúng với nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Dân quân tự vệ, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ đề nghị ban soạn thảo tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Luật để bảo đảm tính thống nhất, cụ thể, khả thi. Đồng thời, rà soát các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ. Phó Chủ tịch QH yêu cầu cơ quan soạn thảo quy định cụ thể về tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị của lực lượng dân quân tự vệ, vấn đề mở rộng lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp…

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang