CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:21 | 18/09/2019 (GMT+7)
.

Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

10:51 | 13/06/2019
Sáng 13.6, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ Bảy, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) với 91,32% tổng số ĐBQH có mặt tán thành.

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) có 17 chương, 152 điều quy định việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Luật quy định rõ về nguyên tắc quản lý thuế, theo đó, mọi tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của luật. Cơ quan quản lý thuế, các cơ quan khác của nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý thu thực hiện việc quản lý thuế theo quy định của Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý thuế; nguyên tắc quản lý rủi ro và các nguyên tắc khác phù hợp với điều kiện của Việt Nam…

Các  hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế gồm: thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế; gây phiền hà, sách nhiễu đối với người nộp thuế; lợi dụng để chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép tiền thuế;cố tình không kê khai hoặc kê khai thuế không đầy đủ, kịp thời, chính xác về số tiền thuế phải nộp; cản trở công chức quản lý thuế thi hành công vụ; sử dụng mã số thuế của người nộp thuế khác để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc cho người khác sử dụng mã số thuế của mình không đúng quy định của pháp luật…


Các ĐBQH biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Ảnh: Lâm Hiển 

Luật quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quản lý thuế, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý ngành và địa phương trong quản lý thuế; gia hạn nộp thuế cho các đối tượng, ngành, nghề sản xuất kinh doanh trong trường hợp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định. Chính phủ báo cáo QH, UBTVQH, Chủ tịch Nước về tình hình quản lý thuế theo yêu cầu. Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về quản lý thuế, có nhiệm vụ, quyền hạn: ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế; tổ chức việc kiểm tra, thanh tra thực hiện pháp luật về thuế và quy định khác của pháp luật có liên quan; xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế theo thẩm quyền…

Ngoài ra, Luật quy định xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau: mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.


Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, trình bày báo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết: về nguyên tắc quản lý thuế (Điều 5), có ý kiến đề nghị sửa đổi các nguyên tắc quản lý thuế theo hướng khái quát hóa cao nhằm xác định trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế cho mọi chủ thể, xác định trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế để đảm bảo công khai, minh bạch… Đồng thời, bổ sung vào khoản 1 Điều 5 cụm từ "khai thuế" để đảm bảo khai thuế, nộp thuế luôn gắn liền với nhau nhằm nâng cao ý thức tự khai, nộp thuế theo nguyên tắc quản lý thuế và bỏ cụm “thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách”. UBTVQH xin giải trình, tiếp thu như sau: Điều 5 của dự thảo Luật kế thừa các nguyên tắc đã được quy định tại Luật Quản lý thuế hiện hành và không có vướng mắc trong quá trình tổ chức thực thiện. Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép giữ như dự thảo Luật. Đồng thời, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ “thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách” tại khoản 1 Điều 5 của dự thảo Luật trình QH thông qua.

Ảnh: Lâm Hiển 

Về những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế (Điều 6), có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi nghiêm cấm lợi dụng chuyển giá, tránh thuế để sắp đặt trốn thuế, hưởng lợi và hành vi cấm xuất hóa đơn ảo, làm hợp lý hóa chi phí gây thất thoát nguồn thu, chi ngân sách nhà nước. UBTVQH xin giải trình, tiếp thu như sau: tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra và Cơ quan soạn thảo bổ sung hành vi nghiêm cấm trong việc chuyển giá vào khoản 1 Điều 6 của dự thảo Luật trình QH thông qua. Đồng thời, hành vi trốn thuế đã bao hàm nội dung về tránh thuế, do vậy UBTVQH xin QH không bổ sung trong dự thảo Luật. Theo đó, khoản 1 Điều này được quy định như sau: “Thông đồng, móc nối, bao che giữa người nộp thuế và công chức, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế”. Ngoài ra, rà soát bỏ quy định về hành vi bị cấm tại khoản 3 Điều 95 về hệ thống thông tin của người nộp thuế tại dự thảo Luật trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ bảy để bổ sung hành vi bị cấm đối với việc làm sai lệch, sử dụng sai mục đích, truy cập trái phép, phá huỷ hệ thống thông tin về người nộp thuế tại khoản 8 Điều 6 của dự thảo Luật trình QH thông qua. Riêng hành vi cấm xuất hóa đơn ảo, làm hợp lý hóa chi phí đã được quy định tại khoản 7 Điều 6 của dự thảo Luật, do đó, UBTVQH xin QH cho phép giữ như dự thảo Luật đã trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy…

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang