CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:12 | 22/10/2019 (GMT+7)
.
Quốc hội giám sát tối cao về đất đai đô thị:

Giá đất bất cập, không sát với thị trường

12:42 | 27/05/2019
Không tính toán được giá đất sát thị trường thì không thể chấm dứt được khiếu kiện, mất an ninh, trật tự xã hội và thất thoát nguồn thu từ đất đai. Các ĐBQH đặc biệt nhấn mạnh vấn đề này tại Phiên họp toàn thể sáng nay, 27.5, giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Thất thu ngân sách, thiệt hại cho dân

Các ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ), Nguyễn Trường Giang (Đăk Nông) dành sự quan tâm đặc biệt đến giá đất. Theo ĐBQH Hoàng Quang Hàm, giá đất để tính tiền bồi thường cho người có đất bị thu hồi và tính tiền sử dụng đất, cho thuê đất phải nộp ngân sách. Hiện nay, giá đất rất bất cập, không sát với thị trường làm thiệt hại cho người dân, gây bức xúc, khiếu kiện, thất thu ngân sách.

ĐBQH Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) phát biểu  Ảnh: Lâm Hiển 

Cho rằng, đúng là khó khăn trong việc xác định khung giá đất của Chính phủ và việc xác định Bảng giá đất, giá đất cụ thể của các địa phương vì nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan, song ĐB Hoàng Quang Hàm nhấn mạnh, Chính phủ cần theo sát diễn biến của thị trường để điều chỉnh khung giá đất kịp thời, chấm dứt tình trạng có khu vực đã áp mức giá tối đa nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với thị trường; cũng cần hoàn thiện các phương pháp tính giá đất và các vấn đề liên quan đến xác định giá đất để các địa phương xác định Bảng giá đất, giá đất cụ thể phù hợp thị trường, bảo đảm lợi ích cho người dân và không gây thất thoát ngân sách.

ĐB Nguyễn Trường Giang bổ sung, Luật Đất đai nêu rõ, việc xác định khung giá đất cụ thể dựa trên cơ sở điều tra, thông tin về thửa đất, giá đất thị trường, thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu về đất đai. Trong khi đó, liên quan đến giá đất thị trường thì các loại thuế, liên quan đến đất đai được tính theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành, không căn cứ vào giá trị thực ghi trên hợp đồng giao dịch. Thông tin giá đất thị trường và thông tin cơ sở dữ liệu đất đai không chính xác do trong các hợp đồng giao dịch đất được xác định theo Bảng giá đất của UBND cấp tỉnh để tính các loại thuế, phí thì rất khó xây dựng cơ sở dữ liệu đất thị trường, giá đất thường thấp hơn giá trị thực.

 Hơn nữa với việc thẩm định giá đất do Hội đồng thẩm định giá đất hiện do Chủ tịch UBND cấp tỉnh làm Chủ tịch khó có thể bảo đảm tính khách quan. ĐB Nguyễn Trường Giang đề nghị, việc đề xuất giá đất phải do Tổ chức cung cấp giá đất tổng hợp thực hiện.

Hiện nay, công tác theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường, công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất, cơ chế giám sát của các cơ quan quản lý, cơ quan định giá, khuyến khích sự phát triển của các tổ chức thẩm định độc lập cũng làm chưa tốt. Chưa có giải pháp cụ thể để xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất thị trường và giám sát việc định giá đất cũng là những yếu tố gây khó khăn cho việc xác định giá đất cụ thể. Những vấn đề này có những nội dung cần sửa đổi ngay trong Luật Đất đai, có những nội dung liên quan đến văn bản dưới luật cần khẩn trương sửa đổi, ĐB Nguyễn Trường Giang nói.

Toàn cảnh Kỳ họp sáng 27.5  Ảnh: Lâm Hiển 

Có tư lợi trong điểu chỉnh quy hoạch?

Việc điều chỉnh quy hoạch đất đại cũng là vấn đề được nhiều ĐBQH quan tâm. Mặc dù việc lập quy hoạch đô thị đang góp phần tạo ra không gian môi trường hiện đại nhưng quy hoạch sử dụng đất mới chỉ làm được việc chuẩn bị diện tích đất theo các loại, theo nhu cầu sử dụng của các ngành, địa phương, mới chỉ tập trung vào tiêu chí diện tích các loại đất sẽ đưa vào sử dụng trong kỳ quy hoạch, chưa có nội dung phân vùng quốc gia sử dụng đất.

Một số ĐBQH khẳng định, qua giám sát cho thấy, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn nhiều khoảng trống pháp lý, quá trình tham gia của người dân, doanh nghiệp trong lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch còn hạn chế. ĐBQH Nguyễn Trường Giang đặt vấn đề, việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đặc biệt là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết còn tùy tiện, dẫn đến phá vỡ quy hoạch ban đầu. Đúng là trong quá trình triển khai quy hoạch, vẫn cần phải điều chỉnh, nhưng nhiều quy hoạch điều chỉnh có dấu hiệu tư lợi hoặc theo tư duy chủ quan, theo đề xuất của chủ đầu tư.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng, hạn chế của công tác quy hoạch có nguyên nhân do thiếu trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc đưa ra dự báo phát triển kinh tế - xã hội, thiếu tầm nhìn bao quát dài hạn nên chất lượng quy hoạch đô thị chưa cao, thiếu đồng bộ, thiếu khả thi. Nhiều quy hoạch sau khi được phê duyệt tổng thể thì phải điều chỉnh nhiều lần. Nhiều khu vực quy hoạch rồi, triển khai quy hoạch rồi nhưng nhiều lãnh đạo vẫn đi theo lợi ích doanh nghiệp, cá nhân, làm cho quy hoạch bị thay đổi, gây bức xúc cho người dân.

ĐBQH Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) phát biểu  Ảnh: Lâm Hiển 

Cho rằng không thể làm ngơ trước việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, ĐBQH Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc) đặt vấn đề, các cơ quan quản lý về quy hoạch, kiến trúc, cơ quan thẩm định quy hoạch nói gì về vấn đề này và trách nhiệm như thế nào. Nhiều ĐBQH cũng đề nghị phải làm rõ thêm vấn đề này.

Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang