CHÍNH TRỊ
Cập nhật 16:41 | 18/06/2019 (GMT+7)
.

Hội thảo hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và phát triển bền vững

13:43 | 10/04/2019
Sáng 10.4, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc UBTVQH đã tổ chức Hội thảo cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện khung pháp luật về xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế. PGS.TS, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Hoàng Văn Tú chủ trì Hội thảo.

Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát triển bền vững và luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, quán triệt thực hiện. Đại hội XI của Đảng đã xác định, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần, nhiều hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, nhiều hình thức phân phối, trong đó các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.


Toàn cảnh Hội thảo

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, nền kinh tế độc lập tự chủ được hiểu là nền kinh tế không bị chi phối hay lệ thuộc vào nước khác, người khác, có khả năng tận dụng được tối ưu các nguồn lực bên ngoài và bên trong cho sự phát triển bền vững của đất nước, đồng thời có khả năng ứng phó một cách hiệu quả với những biến động của thị trường khu vực và thế giới. Hội nhập vừa tạo ra cơ hội và thách thức cho các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Các ý kiến tại Hội thảo cho rằng, để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập cần tập trung hoàn thiện pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hoàn thiện khung pháp luật về hội nhập kinh tế, quốc tế. Việc hoàn thiện khung pháp lý này sẽ giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo, nhất là trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; thu hút và quản lý hiệu quả hơn đầu tư trực tiếp nước ngoài…

Thời gian qua, để thực hiện mục tiêu kinh tế độc lập tự chủ, Việt Nam đã xây dựng hành lang pháp lý, tạo điều kiện hình thành tương đối đầy đủ các loại thị trường hàng hóa và dịch vụ, thị trường lao động, thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ. Tuy vậy, các ý kiến cho rằng, đối với một nền kinh tế thị trường, hội nhập thì hệ thống pháp luật hiện nay vẫn còn có bất cập, như quy định về tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức khu vực nhà nước chưa phù hợp với vị trí việc làm. Chính sách về quyền và nghĩa vụ của người lao động và doanh nghiệp chưa phù hợp, chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển của kinh tế thị trường…

Để phát triển kinh tế nền kinh tế độc lập, tự chủ cũng như hoàn thiện khung khổ pháp lý trong bối cảnh hội nhập, các ý kiến đề nghị cần sớm tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng pháp luật và thực trạng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế. Cùng với đó, cần tiếp tục cải cách thể chế, phát triển hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh quan hệ kinh tế đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế đáp ứng yêu cầu và lợi ích của đất nước…

Tin và ảnh: Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang