CHÍNH TRỊ
Cập nhật 15:24 | 18/06/2019 (GMT+7)
.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Quảng Bình

15:28 | 09/04/2019
Ngày 9.4, tại thành phố Đồng Hới, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã báo cáo với Đoàn công tác về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của tỉnh Quảng Bình trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016-2020).

Tỉnh Quảng Bình đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước một số vấn đề liên quan: nghiên cứu hoàn thiện một số chính sách, pháp luật về đầu tư, kinh doanh, nhất là đầu tư công; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu ban hành đổi mới pháp luật đất đai, quản lý tài nguyên; các chính sách thúc đẩy phát triển nhanh các loại thị trường, nhất là quản lý chặt chẽ thị trường bất động sản... Tỉnh Quảng Bình cũng mong muốn Trung ương quan tâm hỗ trợ vốn đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng ở các địa phương khó khăn, vùng cồn bãi của tỉnh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém của tỉnh Quảng Bình như: kinh tế phát triển chưa toàn diện, chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao; nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển chưa đồng bộ, quy mô doanh nghiệp của tỉnh còn nhỏ; kết cấu hạ tầng – xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới và các vùng nông thôn còn thiếu đồng bộ; lĩnh vực văn hóa – xã hội có mặt chuyển biến chưa tích cực. Bên cạnh đó, một số mặt của công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, cải cách hành chính, tư pháp còn hạn chế…

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng gợi mở một số vấn đề mà tỉnh Quảng Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để tổng hợp báo cáo với Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Theo TTXVN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang