CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:42 | 27/05/2019 (GMT+7)
.

Tham vấn Đề cương báo cáo đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo

15:38 | 14/03/2019
Ngày 14.3, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã tổ chức Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về Đề cương báo cáo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới toàn diện nền giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình chủ trì Tọa đàm.

Theo Dự thảo Đề cương báo cáo, việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo (GDĐT) giai đoạn 2011 - 2020 đã góp phần thay đổi nhận thức về GDĐT; việc thể chế hóa quan điểm, nhận thức được thúc đẩy. Các yếu tố cơ bản của GDĐT từng bước được đổi mới; hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GDĐT có cải tiến; hệ thống giáo dục quốc dân được hoàn thiện; công tác quản lý GDĐT có nhiều đổi mới; nguồn lực đầu tư cho GDĐT có tăng trưởng; chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao trong thực tiễn có bước phát triển.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhận thức về GD và quốc sách hàng đầu còn chưa đầy đủ; tư duy, năng lực quản lý, phát triển GDĐT chậm đổi mới. Đầu tư cho GD còn hạn chế và kém hiệu quả. Việc đổi mới các yếu tố cơ bản của GD còn thiếu đồng bộ; chưa xây dựng được hệ thống GD mở, linh hoạt, liên thông. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục chưa có chuyển biến rõ nét. Việc gắn kết giữa GDĐT với nghiên cứu khoa học và thực tiễn sản xuất kinh doanh còn hạn chế; chưa có sự chủ động, tích cực trong hợp tác và hội nhập quốc tế.

Dựa trên cơ sở đó, chiến lược phát triển GDĐT giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định mục tiêu tổng quát GD trở thành nguồn lực chính, nền tảng cho quá trình công nghiệp hóa đất nước, hội nhập quốc tế. Phát triển bền vững nền GD có chất lượng; bảo đảm quyền được tiếp cận với GD cho tất cả mọi người. Phấn đấu trở thành quốc gia có nền GD tiên tiến, sáng tạo và dân chủ; thúc đẩy GD suốt đời cho mọi người; xây dựng xã hội học tập, bình đẳng và hội nhập với khu vực và quốc tế.


Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình phát biểu tại Tọa đàm.

Nhiệm vụ phát triển GDĐT là nâng cao nhận thức về phát triển GD, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo Đảng và quản lý của Nhà nước để GD thực sự là quốc sách hàng đầu. Minh bạch và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho GDĐT; xây dựng hệ thống GD mở, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời có chất lượng, phù hợp với điều kiện của người học; đổi mới quản lý hệ thống và quản trị cơ sở GD… Giải pháp quan trọng được đưa ra chính là xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD, bảo đảm GD là quốc sách hàng đầu, là tác nhân chủ đạo trong phát triển bền vững đất nước.

Cơ bản tán thành với dự thảo Đề cương báo cáo, các đại biểu cho rằng, nhận thức về GDĐT đã có nhiều chuyển biến, nhất là khi Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT đã thể hiện nhiều nhận thức mới về vị trí, vai trò, mục tiêu, phương châm và định hướng giải pháp phát triển.

Tuy nhiên, một số ý kiến đại biểu đề nghị, dự thảo Đề cương báo cáo cần bổ sung nội dung về thực trạng có biểu hiện giảm sút về động lực trong đội ngũ giáo viên bởi những bất cập trong chính sách tiền lương, vị thế giáo viên không còn được coi trọng. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ giảng viên dự thảo Đề cương báo cáo có nhắc đến nhưng chưa chính xác, bởi hiện nay nhiều trường tư thục được thành lập nhưng đội ngũ mỏng, dẫn đến chất lượng giảng dạy chưa đạt.

Về mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021 - 2030, các đại biểu cho rằng, quan điểm phát triển giáo dục mầm non là cơ bản; giáo dục phổ thông là nền tảng; nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực là đột phá là hợp lý, song một số ý kiến đề nghị, cần bổ sung quan điểm về phát triển trong lĩnh vực dạy nghề. Bởi lẽ, đây là yếu tố bảo đảm có lao động tay nghề chất lượng cao trong giai đoạn phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tin và ảnh: Trung Thành
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang