CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:42 | 27/05/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, Hậu Giang

18:02 | 12/03/2019
Tiếp tục chương trình làm việc chiều 12.3, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Mỹ Hào, thuộc tỉnh Hưng Yên và thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Trình bày Báo cáo thẩm tra Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, theo Đề án của Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH13 ngày 15.5.2015 của UBTVQH về việc thành lập thị xã Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang thì huyện Long Mỹ còn lại 260,07km2 diện tích tự nhiên, dân số 84.423 người và 8 xã trực thuộc. Kể từ khi chia tách vào năm 2015 đến nay, huyện Long Mỹ chưa có thị trấn huyện lỵ.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra Đề án của Chính phủ về việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
Ảnh: Quang Khánh

Xã Vĩnh Viễn nằm ở phía Bắc huyện Long Mỹ, là trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện Long Mỹ, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện Long Mỹ. Xã có vị trí thuận lợi về giao thông, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Long Mỹ. Trong thời gian qua, xã Vĩnh Viễn đã được chú trọng đầu tư xây dựng và phát triển thành một trong những đô thị phía Tây Nam của tỉnh Hậu Giang. Những thay đổi về kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa ở xã Vĩnh Viễn đã đặt ra yêu cầu phải thành lập mô hình quản lý chính quyền đô thị để đáp ứng nhu cầu của địa phương. Do đó, việc thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là cần thiết.

Về tiêu chuẩn về quy mô dân số, tính đến 31.12.2017, xã Vĩnh Viễn có 11.142 người (quy định từ 8.000 người trở lên), tiêu chuẩn này được đánh giá là đạt. Về diện tích tự nhiên, xã Vĩnh Viễn có 40,72km2, trong khi theo quy định từ 14 km2 trở lên), tiêu chuẩn này đạt. Tiêu chuẩn về phân loại đô thị, hiện đô thị Vĩnh Viễn đã được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V tại Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 19.12.2017, tiêu chuẩn này đánh giá đạt. Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, xã Vĩnh Viễn đáp ứng các tiêu chuẩn về cân đối thu, chi ngân sách , tỷ lệ hộ nghèo trung bình 3 năm gần nhất và tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thành, nội thị theo quy định tại Phụ lục 1 của Nghị quyết số 1211, tiêu chuẩn này được đánh giá đạt. Như vậy, xét tiêu chuẩn thành lập thị trấn thì xã Vĩnh Viễn đạt 4/4 tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết số 1211.
 
Thẩm tra Đề án thành lập thị xã Mỹ Hào và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Khắc Định cho biết, qua thẩm tra, xem xét Đề án trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá kỹ sự phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành, Ủy ban Pháp luật thấy rằng: Việc thành lập thị xã Mỹ Hào và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên là cần thiết. Huyện Mỹ Hào và các đơn vị hành chính cấp xã dự kiến thành lập phường đều đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành lập thị xã, phường theo quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục lập Đề án đã đáp ứng đủ quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Pháp luật đề nghị UBTVQH ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị xã Mỹ Hào, thuộc tỉnh Hưng Yên và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào.

Qua thảo luận, 100% số thành viên UBTVQH có mặt tán thành thông qua Nghị quyết thành lập thị trấn Vĩnh Viễn thuộc huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang và Nghị quyết về thành lập thị xã Mỹ Hào, thuộc tỉnh Hưng Yên và 7 phường thuộc thị xã Mỹ Hào.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang