CHÍNH TRỊ
Cập nhật 08:05 | 06/12/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc

12:34 | 12/03/2019
Sáng 12.3, tiếp tục Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc.

Bổ sung quy định về bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc

Trình bày báo cáo nội dung lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kiến trúc, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, Thường trực Ủy ban KH, CN-MT nhận thấy việc bổ sung quy định về bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc vào dự thảo Luật là cần thiết. Tuy nhiên, dự thảo Luật không thể mô tả cụ thể nội dung bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc cũng như bản sắc văn hóa trong kiến trúc của từng dân tộc, bởi vì đây là những yếu tố hết sức đa dạng và phong phú. Tiếp thu ý kiến các ĐBQH, Thường trực Ủy ban KH,CN-MT đã bổ sung vào dự thảo Luật quy định về bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc theo hướng bổ sung một điều riêng về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc bao gồm các đặc điểm, tính chất tiêu biểu và đặc trưng tạo nên một phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa nghệ thuật; phong tục tập quán sinh hoạt của địa phương; phương pháp kỹ thuật xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng. Đồng thời, quy định các địa phương có trách nhiệm cụ thể hóa các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong Quy chế quản lý kiến trúc để bảo đảm khả thi, phù hợp với từng vùng, miền, địa phương do mình quản lý.  Ngoài ra, bổ sung quy định về bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc vào các nội dung có liên quan trong dự thảo Luật như nguyên tắc hoạt động kiến trúc, yêu cầu quản lý kiến trúc…


Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng Trình bày báo cáo nội dung lớn trong tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kiến trúc
Ảnh: Quang Khánh

Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung quy định về việc bảo tồn, phát huy công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa. Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban KH,CN-MT tán thành sự cần thiết bổ sung quy định về vấn đề này vì thực tế hiện nay đang tồn tại nhiều công trình kiến trúc có giá trị, có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa, kiến trúc… nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa. Vì thế không ít công trình này đã và đang xuống cấp và bị xâm hại; việc tu bổ, phục hồi chưa phù hợp… Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do cơ sở pháp lý chưa thực sự đầy đủ. Vì vậy, để bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc của loại công trình này, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về yêu cầu quản lý đối với công trình kiến trúc có giá trị tại Điều 13, bảo đảm không chồng chéo với quy định của pháp luật về di sản văn hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thảo luận về vấn đề này, đa số các ý kiến đều tán thành với việc cần thiết bổ sung quy định về về việc bảo tồn, phát huy công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa vào dự thảo Luật.

Nhất trí với việc bổ sung quy định này vào trong dự thảo Luật, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cho rằng, dân tộc Việt Nam thống nhất trong đa dạng.  Kiến trúc, phong tập tập quán dù có khác nhau nhưng cộng đồng dân tộc Việt Nam là thống nhất về bản sắc văn hóa, mang hồn Việt trong kiến trúc của tác phẩm. Công trình kiến trúc thì không chỉ là kết cấu kiến trúc bền vững mà còn là tác phẩm nghệ thuật mang sự sáng tạo của con người, trí tuệ của từng tác giả, do đó, việc quy định bổ sung như dự thảo Luật là hợp lý, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng nói.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ảnh: Quang Khánh

Đồng tình với việc quy định bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc và bảo tồn, khai thác công trình kiến trúc có giá trị nhưng chưa được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa vào trong Luật, song Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Phan Thanh Bình bày tỏ băn khoăn việc quy định: UBND cấp tỉnh có trách nhiệm cụ thể hóa các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc quy định tại khoản 1 Điều này trong Quy chế quản lý kiến trúc phù hợp với vùng, miền, địa phương của mình quản lý. Cần cân nhắc việc quy định UBND cấp tỉnh “cụ thể hóa”, bởi quy định không khéo UBND cấp tỉnh ra nguyên tắc rất “cứng” từ “cụ thể hóa” nên chăng dùng từ “nguyên tắc”, Chủ nhiệm Phan Thanh Bình gợi ý.

Bỏ quy định về Quy chế quản lý kiến trúc cấp xã

Về Quy chế quản lý kiến trúc, dự thảo Luật quản lý kiến trúc phải bảo đảm tính thống nhất trong việc quản lý từ không gian tổng thể đến không gian cụ thể của công trình kiến trúc. Đồng thờ, bảo đảm an toàn cho con người, công trình kiến trúc và khu vực định cư trước những tác động bất lợi do thiên nhiên hoặc do con người gây ra; không tác động tiêu cực đến cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử - văn hóa, công trình kiến trúc có giá trị. Dự thảo Luật đã bỏ quy định về Quy chế quản lý kiến trúc cấp xã. Để tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý, cấp phép xây dựng, góp phần tạo lập môi trường đầu tư xây dựng thông thoáng, dự thảo Luật chỉ quy định một loại Quy chế quản lý kiến trúc.

Ảnh: Quang Khánh

Đa số các ý kiến đều đồng tình với việc cần ban hành Quy chế quản lý kiến trúc. Đồng thời, đồng tình với việc bỏ quy chế quản lý kiến trúc cấp xã. Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cho rằng, việc quy định quy chế quản lý kiến trúc là cần thiết. Bởi có quy chế thì đáp ứng được yêu cầu về xây dựng trong quá trình cải tạo, chỉnh trang đô thị, thiết kế cảnh quan bảo đảm môi trường đô thị hài hòa.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang