CHÍNH TRỊ
Cập nhật 11:00 | 07/12/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

17:16 | 11/03/2019
Chiều 11.3, tiếp tục Phiên họp thứ Ba mươi hai của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điểu khiển Phiên họp chiều 11.3  Ảnh: Quang Khánh

Phải thực sự tinh gọn về tổ chức, thiết thực, hiệu quả

 Theo Tờ trình dự án Luật do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày, Luật Dân quân tự vệ (DQTV) được QH Khóa XII thông qua ngày 23.11.2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2010. Sau hơn 9 năm thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của DQTV, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều chủ trương, quan điểm mới của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến DQTV chưa được thể chế và cụ thể hóa trong luật. Một số quy định của Luật chưa thống nhất, đồng bộ với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quốc phòng và pháp luật có liên quan. Nhiều vấn đề mới phát sinh trên thực tiễn liên quan đến DQTV chưa được điều chỉnh hoặc điều chỉnh chưa đầy đủ, đã bộc lộ nhiều hạn chế, vướng mắc, bất cập về xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV… Từ đây, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi toàn diện Luật DQTV.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Ảnh: Quang Khánh

Mục đích sửa đổi Luật là, xây dựng DQTV vững mạnh và rộng khắp, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh, cùng với Quân đội nhân dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trình bày Báo cáo thẩm tra sơ bộ dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nêu rõ, Thường trực Ủy ban nhất trí về sự cần thiết phải sửa đổi Luật DQTV năm 2009 với những lý do như đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Một số ý kiến đánh giá, nội dung của dự thảo Luật đã cơ bản cụ thể hóa được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương; giải quyết hài hòa, hợp lý giữa việc xây dựng DQTV vững mạnh, rộng khắp với “chú trọng nâng cao chất lượng ở vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh và những địa bàn phức tạp”, phải thực sự tinh gọn về tổ chức, thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải nguồn lực; bám sát tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dân quân khác tự vệ thế nào?

Các Ủy viên UBTVQH thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi Luật DQTV và đề nghị, xây dựng lực lượng DQTV với bản chất là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất.

Liên quan tới việc phân định thế nào là lực lượng dân quân, lực lượng tự vệ, có ý kiến trong UBTVQH cho rằng, rất khó để giải thích cụ thể hai khái niệm này. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, xây dựng lực lượng tự vệ ở mỗi địa phương là tương đối khó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường. Bởi lẽ mỗi địa phương phải căn cứ vào tình hình thực tiễn của mình, trong bối cảnh xây dựng kế hoạch phòng thủ, kế hoạch động viên quốc phòng. Trong khi đó, dân quân khác với tự vệ. Dân quân là bám làng, bám xã, bám nhân dân, lực lượng này có thể trải khắp, bảo đảm thế trận toàn dân, chiến tranh nhân dân. Còn tự vệ thì không thể tràn lan. Chúng ta mong muốn các doanh nghiệp đều có lực lượng tự vệ, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng phát triển được lực lượng này. Các địa phương cũng không thể tham vọng mà phải chọn ra doanh nghiệp nòng cốt, có đủ điều kiện xây dựng, huấn luyện và duy trì lực lượng tự vệ.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, Luật năm 2009 đã nêu rõ, lực lượng DQTV nếu được tổ chức ở các cơ quan nhà nước cấp xã thì gọi là dân quân. Nếu được tổ chức ở các các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị kinh tế thì gọi là tự vệ. Vấn đề này đã được quy định rất rõ.

Một số ý kiến của UBTVQH đề nghị, cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng DQTV, luôn vì nhân dân, bảo vệ địa bàn, chăm lo cho đời sống người dân.

H. Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang