CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:42 | 27/05/2019 (GMT+7)
.

Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp đánh giá kết quả công việc

14:56 | 08/03/2019
Ngày 8.3, tại Nhà QH, VPQH phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp đánh giá kết quả công việc.

Tham dự có cán bộ, lãnh đạo, công chức của Vụ Pháp luật và Vụ Thông tin; Điều phối viên dự án của Jica Rumiko Sakuma.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe chuyên gia giới thiệu về ý nghĩa của việc đánh giá cán bộ, công chức và đánh giá kết quả công việc; thực tiễn và kinh nghiệm đánh giá cán bộ, công chức hiện nay; một số phương pháp, kỹ thuật, công cụ đo lường và đánh giá kết quả công việc; chia sẻ về việc vận dụng đánh giá kết quả công việc tại đơn vị mình…


Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị tập huấn phương pháp đánh giá kết quả công việc

Mục đích của việc đánh giá cán bộ, công chức nhằm hướng tới sự công bằng, khách quan và khoa học, giảm tới mức tối đa sự tùy tiện, quyền tự quyết thái quá của cá nhân cũng như loại bỏ hoàn toàn những quyết định không liên quan đến hiệu quả công việc.

Để đánh giá cán bộ, công chức công bằng và thực chất, việc đánh giá phải căn cứ vào các chuẩn mực cụ thể, rõ ràng về chuyên môn nghiệp vụ, dựa vào các việc làm cụ thể liên quan đến chức trách được giao và chỉ đề cập đến những hành vi có thể thấy được. Chú trọng đánh giá tiềm năng công chức, phát hiện nhân tài để đào tạo, bồi dưỡng trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý. Đánh giá kết quả công việc của công chức phải có sự phối hợp, tham gia của người đánh giá và người được đánh giá, trên cơ sở có sự nhất trí về khoảng thời gian xác định để đánh giá. Các kết luận đánh giá phải rõ ràng, chỉ ra các bằng chứng xác thực, tránh điển hình hóa cá nhân và không có sự phân biệt đối xử, không thiên vị. Đặc biệt, trong quá trình đánh giá, cần tạo ra bầu không khí thảo luận công khai, dân chủ.

Ngoài ra, việc đánh giá cán bộ, công chức phải tuân thủ nguyên tắc bảo đảm đúng thẩm quyền, cán bộ do cấp có thẩm quyền đánh giá. Đồng thời, căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức…

Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với các cán bộ, công chức trong quá trình triển khai nhiệm vụ của VPQH, nhất là trước yêu cầu ngày càng cao về cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, bộ máy cũng như chất lượng hoạt động công vụ của cán bộ, công chức như hiện nay.

Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang