CHÍNH TRỊ
Cập nhật 12:42 | 27/05/2019 (GMT+7)
.

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Lai Châu

11:35 | 08/03/2019
Ngày 8.3, Đoàn giám sát của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018 đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Lai Châu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến làm Trưởng đoàn giám sát.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Giàng A Tính nêu rõ, Lai Châu có khoảng 96.851 hộ dân, gồm 20 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó, người Thái chiếm 34%, người Mông chiếm 22%, người Kinh chiếm 14%, người Dao chiếm 13,5%, các dân tộc khác chiếm khoảng 16,5%. Để triển khai công tác giảm nghèo giai đoạn 2012 – 2018, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Nghị quyết, chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Hệ thống các văn bản, chính sách tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh đã đầy đủ, kịp thời, phù hợp, thống nhất. Nguồn lực thực hiện Chương trình được giao theo trung hạn đã tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương chủ động cân đối, bố trí vốn, hạn chế nợ động vốn. Việc phân bổ vốn thực hiện theo tiêu chí cụ thể, rõ ràng, phù hợp với trình độ phát triển và nhu cầu của từng huyện, xã và bản nghèo. Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn từng bước được đầu tư hoàn thiện, giải quyết nhu cầu cơ bản của người dân về giao thông, nước sinh hoạt, nước sản xuất, trường, lớp học…. Nhờ đó, đời sống nhân dân, nhất là các xã nghèo cơ bản được nâng lên.

Khó khăn hiện nay của tỉnh là, địa hình phức tạp, dân cư sống phân tán nên công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, số hộ tái nghèo và nghèo phát sinh còn cao. Tỷ lệ hộ nghèo có sự chênh lệch lớn giữa các vùng, các dân tộc. Sự phối hợp giữa các ngành chưa thường xuyên, hiệu quả, nhất là giữa công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học công nghệ với nông nghiệp, giữa công nghiệp với văn hóa để phát triển các làng nghề truyền thống, tạo việc làm và thu nhập cho người nghèo. Nguồn lực cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, việc huy động nguồn lực tại chỗ của cộng đồng, dòng họ đạt thấp, chưa tương xứng với tiềm năng để giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên.

Ghi nhận kết quả giảm nghèo của tỉnh Lai Châu khá toàn diện, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu rõ, tính đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chỉ còn 25%, có hai huyện thoát nghèo về đích trước 2 năm, 29 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới, 4 nhóm tiêu chí đạt và vượt kế hoạch đề ra. Như vậy, tuy là tỉnh miền núi, vùng cao, biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc, lại là vùng còn nhiều khăn, song tỉnh đã vượt khó vươn lên. Chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các cơ sở hạ tầng là đường, điện, có tác động tích cực cho sự phát triển KT – XH ở vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Kết quả giảm nghèo năm sau tốt hơn năm trước, khéo lồng ghép các chương trình di dân tái định cư các công trình thủ điện và chi trả dịch vụ môi trường rừng; ban hành chính sách riêng hỗ trợ các cây con thuộc thế mạnh của địa phương với số tiền 20 triệu/ha…

Tuy nhiên, trong giai đoạn tới, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị tỉnh cần thực hiện tích hợp các chính sách, giảm đầu mối quản lý chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh sự tham gia của người dân và cơ sở khi tổ chức thực hiện chính sách, tiếp tục bảo đảm nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo. Thực hiện giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng cách ban hành chính sách có thời hạn, có chính sách đặc thù cho dân tộc thiểu số rất ít người và đặc biệt khó khăn. Có chính sách huy động doanh nghiệp đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số.

Tin và Ảnh: Hoàng Ngọc
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang