CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:10 | 27/06/2019 (GMT+7)
.
Đồng Nai

Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

15:28 | 09/01/2019
Ngày 9.1, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hồ Văn Năm chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai cho biết, về công tác xây dựng luật, trong năm 2018, tại Kỳ họp thứ Năm và thứ Sáu của QH Khóa XIV, Đoàn đã đóng góp ý kiến về 15 dự án luật thuộc chương trình thông qua và 12 dự án luật thuộc chương trình cho ý kiến của QH; tham gia góp ý sửa đổi một số điều của Luật Quy hoạch và Nghị quyết về công tác xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 của QH tại Kỳ họp thứ Năm. Về hoạt động giám sát, khảo sát, Đoàn đã tổ chức 3 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề gồm: Giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; giám sát việc triển khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 38/2017/QH14 của QH; khảo sát về tình hình triển khai thực hiện các dự án chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Về công tác tiếp công dân, Đoàn đã tiếp 173 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 288 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

 Nhìn chung, trong năm 2018, Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Trên cơ sở đó, trong năm 2019 Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tham gia cho ý kiến về công tác xây dựng luật pháp của QH tại Kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám; tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các dự án luật trên cơ sở đã được chỉnh lý và báo cáo giải trình tiếp thu của UBTVQH. Trong hoạt động giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tham gia với Đoàn giám sát của QH về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; thành lập Đoàn giám sát của tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề của UBTVQH về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018... Bên cạnh đó, Đoàn sẽ tiếp tục thưc hiện tốt công tác tiếp công dân; tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp của QH; tổ chức thăm hỏi đối tượng chính sách vào các ngày lễ, tết…

Tin và ảnh: Phạm Duy – Trung Thành
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang