CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:10 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội

12:17 | 09/01/2019
Sáng 9.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Quốc hội.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH.

Năm 2018 là năm thứ 3 của nhiệm kỳ QH Khóa XIV, năm bản lề trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết của QH Khóa XIV. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, trong năm 2018, QH tiếp tục thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng cử tri và Nhân dân cả nước.  

Những thành tựu của QH trong năm 2018 có sự đóng góp đáng kể của VPQH. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn QH, UBTVQH, Đảng ủy cơ quan VPQH, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VPQH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tận tụy, có nhiều cải tiến, đổi mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. VPQH đã phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị và trình QH: thông qua 16 luật, 18 nghị quyết, cho ý kiến 15 dự án luật; giám sát tối cao 1 chuyên đề; chất vấn 12 thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại Kỳ họp thứ Năm và chất vấn Thủ tướng Chính phủ, 21 thành viên khác của Chính phủ và các Trưởng ngành tại Kỳ họp thứ Sáu; xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác; trình UBTVQH ban hành 1 pháp lệnh, 153 nghị quyết và cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng khác; tổ chức chất vấn các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành tại Phiên họp thứ 22 và Phiên họp thứ 26 của UBTVQH.   


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Tổng kết công tác  năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019  của Văn phòng Quốc hội

VPQH cũng đã phối hợp tham mưu, phục vụ 20 cuộc làm việc của Đảng đoàn QH; 1 Đoàn giám sát của QH tại 8 tỉnh, thành phố; 1 Đoàn giám sát của UBTVQH tại 14 tỉnh, thành phố; 22 Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH tại 60 tỉnh, thành phố và nhiều phiên giải trình; 26 đoàn Lãnh đạo cấp cao của QH và cấp Ủy ban thăm chính thức, làm việc tại các nước; 26 Đoàn nghị sĩ đến thăm và làm việc tại Việt Nam; tiếp gần 1.200 công dân tại Trụ sở Tiếp dân Trung ương; tiếp nhận và xử lý hơn 18.700 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động lập pháp ngày càng chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn, góp phần bảo đảm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, quy định mới của Hiến pháp, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Các Vụ trực tiếp giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH đã dành nhiều thời gian, đầu tư công sức, nghiên cứu kỹ lưỡng, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh, còn nhiều bất cập trong các dự án, dự thảo; đồng thời, có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng hướng dẫn về quy trình thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, cách thức tổ chức thẩm tra về đề nghị xây dựng luật của các cơ quan; đề xuất hướng dẫn cách thức, kỹ thuật đối với một luật sửa nhiều luật, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong kỹ thuật lập pháp, bảo đảm chất lượng trước khi trình QH thông qua.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động giám sát tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi lên ở tầm vĩ mô, phù hợp với thực tiễn cuộc sống, được ĐBQH, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động chất vấn được đổi mới qua từng kỳ họp, phiên họp, nhất là việc cải tiến cách thức tiến hành chất vấn "hỏi nhanh đáp gọn", hỏi 1 phút trả lời 3 phút, tăng tính tranh luận, tính dân chủ, công khai, đi đến cùng vấn đề đặt ra, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người chất vấn và người trả lời chất vấn… Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thành công của các phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Công tác phối hợp tham mưu, phục vụ QH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn được chuẩn bị thận trọng, chu đáo, nghiêm túc, theo đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm dân chủ, khách quan.

VPQH cũng đã tham mưu cho UBTVQH ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND 11 tỉnh thành phố; phối hợp chỉ đạo việc tổ chức Hội nghị giao ban thường trực HĐND các tỉnh, thành phố ở các khu vực trên toàn quốc; hướng dẫn HĐND trong công tác chuẩn bị, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo quy định tại Nghị quyết số 85/2014/QH13.

 Công tác phối hợp tham mưu, phục vụ hoạt động theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, giám sát giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng được chú trọng về chiều sâu, hạn chế tối đa việc khiếu kiện kéo dài vượt cấp, góp phần giúp các cơ quan của QH, Đoàn ĐBQH thực hiện tốt hơn vai trò đại diện của mình. Việc điều hòa hoạt động giám sát tiếp tục được duy trì và thực hiện ngày càng nề nếp, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra; hạn chế tối đa sự trùng lặp, chồng chéo về nội dung, thời điểm của đoàn giám sát tại địa phương.

Cùng với các hoạt động tham mưu, giúp việc QH và các cơ quan của QH, VPQH tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức, người lao động theo đúng tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ được tiến hành thận trọng, dân chủ, phát huy đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ chủ chốt. Đồng thời, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan. Việc thi tuyển công chức lần đầu tiên được tổ chức với quy mô rộng, công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử QH, Báo Đại biểu Nhân dân, bảo đảm minh bạch, dân chủ, cạnh tranh, công bằng, khách quan, đúng pháp luật nhằm nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ công chức cũng như thu hút, lựa chọn được những người có năng lực thực sự. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động luôn được quan tâm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ. Kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đơn vị được tăng cường rõ rệt. Tình hình chính trị trong nội bộ cơ quan cơ bản ổn định, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo và thực hiện sát sao, kịp thời phát hiện và nắm bắt tình hình liên quan đến chính trị nội bộ để có phương án xử lý.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của VPQH vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Công tác phối hợp tham mưu, phục vụ việc chuẩn bị một số nội dung trình QH chất lượng còn chưa cao. Một số đơn vị được giao khối lượng công việc lớn, cùng một lúc triển khai nhiều nhiệm vụ, nội dung có tính chất phức tạp, nhạy cảm với yêu cầu gấp về thời gian  nên chưa tập trung thỏa đáng cho việc nghiên cứu chuyên sâu. Tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, năng lực trình độ của một bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, chất lượng tham mưu, phục vụ thấp; còn thiếu những cán bộ, công chức có chuyên môn sâu; biên chế công chức không được tăng trong khi số lượng và yêu cầu chất lượng công việc ngày càng cao…
Trong năm 2019, VPQH tập trung tham mưu, phục vụ tốt việc chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp thứ Bảy và thứ Tám của QH, 10 phiên họp của UBTVQH, các hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH; tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ. Tiếp tục kiện toàn, tạo đột phá về công tác tổ chức - cán bộ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; sớm hoàn thiện các đề án, quy chế, quy định còn lại để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền. Tích cực tham gia các hoạt động của Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp; quan tâm tổ chức hoạt động của các khối thi đua. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của QH, các cơ quan của QH, ĐBQH. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy nhanh tiến độ xây dựng QH điện tử. Phối hợp với Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát; động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên rèn luyện, nghiên cứu, học tập, nâng cao năng lực, trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, phát huy sức mạnh số lượng đảng viên để có bước chuyển rõ rệt về chất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và biểu dương những kết quả rất đáng trân trọng mà VPQH đạt được trong năm 2018. Chủ tịch QH ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, viên chức, người lao động của Văn phòng cho nhiệm vụ chung của QH, UBTVQH; khẳng định, trong những thành công của QH năm 2018 đều có sự đóng góp đáng kể của VPQH.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị

Điểm lại những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của VPQH, Chủ tịch QH nhấn mạnh, sự chủ động, tính chuyên nghiệp, chất lượng hoạt động tham mưu, phục vụ ngày càng được nâng cao, thể hiện qua việc cán bộ, công chức VPQH đã trăn trở, nghiên cứu để kịp thời tham mưu các nội dung cần thiết, phát hiện, xử lý những bất cập, vấn đề phát sinh trong phục vụ hoạt động lập pháp, giám sát, quyết định vấn đề quan trọng và hoạt động đối ngoại. VPQH đã tích cực phối hợp với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan hữu quan trong thực thi nhiệm vụ để góp phần hoàn thành tốt các chương trình công tác của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH, các Đoàn ĐBQH và ĐBQH. Đội ngũ cán bộ của VPQH luôn thể hiện sự nhiệt huyết, tận tụy, đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, bất kể thời gian, đầu tư nhiều công sức, trí tuệ, sáng tạo để hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch QH nêu rõ, đây là năm đặt ra nhiều nhiệm vụ nặng nề để tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016-2020, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải ra sức phấn đấu, khẩn trương, quyết liệt và sáng tạo hơn. Cùng với các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, QH phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt vai trò của mình trên cả 3 chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Là cơ quan tham mưu, giúp việc của QH, Chủ tịch QH đề nghị VPQH tiếp tục đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của QH trên tất cả các lĩnh vực. Từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Văn phòng phải tự mình đánh giá, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt tích cực và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ của mình.

VPQH cần chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, các Ban, các Văn phòng Trung ương và các cơ quan, tổ chức hữu quan để bảo đảm việc tham mưu, phục vụ các cơ quan và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được chu đáo, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, phối hợp với các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng để kịp thời hỗ trợ, bảo đảm phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH và các ĐBQH trên địa bàn.

Nhấn mạnh yêu cầu về tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Chủ tịch QH nêu rõ, trong năm 2019 và các năm tiếp theo, VPQH cần phải tập trung tối đa cho nhiệm vụ này, phải có những giải pháp, biện pháp phù hợp để tạo ra được những chuyển biến đột phá. Bởi lẽ, trong điều kiện biên chế không tăng thì phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao về số lượng và chất lượng. Rà soát, đánh giá chính xác thực trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ để cơ cấu lại, xác định rõ hệ thống vị trí việc làm tạo căn cứ cho việc bố trí sử dụng, luân chuyển cán bộ phù hợp; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Có chế độ, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, tương xứng với “chất xám”, công sức của người lao động. “Chúng ta đòi hỏi cao thì cũng phải có quan tâm đúng mức, đúng lúc nhằm nuôi dưỡng, thúc đẩy niềm đam mê, sự khát khao cống hiến của đội ngũ cán bộ để họ thêm gắn bó, yên tâm công tác”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của QH; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án QH điện tử; tiếp tục cải tiến, đổi mới các công tác: hành chính, tổng hợp, thông tin, thư viện, lễ tân, tài chính, quản trị,... bảo đảm phục vụ có hiệu quả hoạt động của QH. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm đoàn kết nội bộ. VPQH cần sâu sát hơn nữa, lắng nghe, tổng hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời nắm bắt, xử lý những vấn đề bất cập, vướng mắc. Đề cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong hoạt động công vụ; khẩn trương nghiên cứu, rà soát sửa đổi và thực hiện các quy định liên quan để phù hợp với Đề án Văn hoá công vụ vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

“Văn phòng cần lưu ý, quán triệt chấp hành tốt Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25.10.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Từng đồng chí lãnh đạo dù ở cấp nào của chính quyền, Đảng, đoàn thể đều phải gương mẫu, không ngừng rèn luyện, khắc phục hạn chế của bản thân để làm gương cho cấp dưới noi theo; đồng thời, cũng cần đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành để tập hợp được sức mạnh của tập thể vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Tin tưởng VPQH - cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của QH - sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của QH, Chủ tịch QH cũng nêu rõ, UBTVQH sẽ quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cũng đã phát động Phong trào thi đua năm 2019 của VPQH.

+ Tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch QH đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Tổng Thư ký QH, nguyên Phó Chủ nhiệm VPQH Lê Bộ Lĩnh.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Phó Tổng Thư ký Quốc hội, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận Trần Văn Định và nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Cường.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Đình Quyền; trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận Trần Văn Định và nguyên Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Cường.

Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Ban chỉ huy quân sự cơ quan VPQH.

Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản trao tặng Cờ thi đua của VPQH cho 10 tập thể. 


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản trao tặng Cờ thi đua của Văn phòng Quốc hội cho 10 tập thể
Phạm Thúy
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang