CHÍNH TRỊ
Cập nhật 23:15 | 16/06/2019 (GMT+7)
.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019

08:01 | 09/01/2019
Chiều 8.1 tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo công tác tư pháp năm 2018 cho thấy, Bộ Tư pháp đã hoàn thành 190/223 nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, không có nhiệm vụ quá hạn; cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp, với tỷ lệ cắt giảm là 52,13%. Bộ Tư pháp, tổ chức pháp chế của Bộ, ngành và các cơ quan tư pháp địa phương đã tích cực, chủ động tham mưu cho Chính phủ và chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề pháp lý phát sinh trong điều hành phát triển KT-XH và hỗ trợ tư pháp cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Cùng với đó, hệ thống cơ quan thi hành án dân sự (THADS) đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao, thi hành xong hơn 571.000 việc, đạt tỷ lệ 80,3% với số tiền  hơn 34.500 tỷ đồng.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại  Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019

Bên cạnh những kết quả nêu trên, tại Hội nghị, ngành Tư pháp cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như trong công tác tư pháp: tính khả thi của một số quy định trong hệ thống pháp luật còn thấp, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết chưa  được khắc phục triệt để. Việc xử lý văn bản có dấu hiệu sai về nội dung, thẩm quyền còn chậm. Còn nhiều cơ quan, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực về vụ việc hành chính…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Chính phủ nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế, đặc biệt là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp; kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác pháp luật, tư pháp theo đúng tinh thần các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, QH và Chính phủ. Trình đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng các dự án Luật mà Bộ đã đăng ký, đặc biệt là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Xử lý vi phạm hành chính... Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực có nhiều vi phạm, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đổi mới một bước nội dung và cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và thống nhất của hệ thống pháp luật, chú trọng công tác hệ thống hóa, pháp điển hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tiến tới giảm bớt tính tầng nấc, cồng kềnh của hệ thống pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh, đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế theo hướng hiện đại, minh bạch hóa, tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế để đảm bảo tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp… Đặc biệt trong bối cảnh, Chính phủ quyết liệt trong đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thực chất các điều kiện đầu tư, kinh doanh thì Bộ, ngành Tư pháp phải vừa thực hiện các phương án cắt giảm trong đó nhưng cũng phải xây dựng các tổ chức tự chủ, làm đầu tàu và định hướng hoạt động của các tổ chức này để bảo đảm phát triển bền vững. Tập trung nguồn lực để hoàn thiện và triển khai hiệu quả cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử bảo đảm áp dụng thống nhất trong toàn quốc.

Đối với công tác THADS, Thủ tướng cho rằng, Bộ Tư pháp cần nghiên cứu tổng kết, đánh giá thể chế hiện tại xem những quy định nào thực sự là rào cản trong công tác thi hành án dân sự, nhất là trong việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này; Bộ và hệ thống THADS tiếp tục đề xuất các giải pháp để kịp thời truy tìm tài sản, kê biên, phong tỏa tài khoản để đảm bảo cho việc thi hành án, nhất là trong những vụ án tham nhũng, kinh tế có giá trị lớn.

Bên cạnh đó, Ngành Tư pháp cần tiếp tục phương châm tư pháp hướng về cơ sở, tư pháp vì dân, gần dân…; hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, đào đạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất đạo đức, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường chỉ đạo công tác tự kiểm tra của các cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về từng lĩnh vực…; tạo bước chuyển mới về chất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có biện pháp cụ thể để xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp thành các Trung tâm lớn, có uy tín về đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp luật. 
 

Tin và ảnh: Đình Khoa
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang