CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:10 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường

17:30 | 08/01/2019
Sáng nay 8.1 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành tài nguyên và môi trường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP Hà Nội…

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2018, lần đầu tiên sau 10 năm tăng trưởng kinh tế nước ta đạt mức 7,08%, đóng góp vào thành công đó, ngành Tài nguyên và Môi trường cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, ngành đã tiếp tục tăng cường hoàn thiện thể chế tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhất là về đất đai, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế - xã hội tăng nguồn thu ngân sách, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Bộ đã đổi mới phương thức quản lý môi trường từ bị động giải quyết sang chủ động phòng ngừa; nâng cao chất lượng dự báo, đổi mới cơ chế hoạt động khí tượng thủy văn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý, giám sát tài nguyên, môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết những vấn đề bức xúc từ thực tiễn.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính cũng được đẩy mạnh, đã bãi bỏ, sửa đổi gần 63% điều kiện kinh doanh; bãi bỏ 51,3% danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, đồng thời bãi bỏ và đơn giản hóa 10/10 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Bộ cũng đã kịp thời ban hành 6 quy chuẩn kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất, tạo điều kiện cho việc nhập khẩu, thông quan các hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Để ban hành Nghị định số 136/2018/NĐ-CP và Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT, Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sửa đổi 14 văn bản quy phạm pháp luật (11 Nghị định và 3 Thông tư) có liên quan để chính thức pháp lý hóa các cam kết tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Ngoài ra, Bộ đã giảm 189 tổ chức cấp phòng trở lên; tinh giản 677 công chức, viên chức. Như vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những Bộ tích cực, quyết liệt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trở thành một trong những bộ đầu tiên cán đích, hoàn thành đồng thời hai chỉ tiêu được Chính phủ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP về cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành.

Năm 2019, ngành Tài nguyên và Môi trường phấn đấu 100% khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung; hoàn thành xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; 80% tỷ lệ chất thải rắn nguy hại từ hoạt động sản xuất kinh doanh được thu gom, xử lý; 2% thu ngân sách nội địa là từ đất đai, có cơ chế giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài; hoàn thành sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp; 62% hồ chứa quan trọng trên các lưu vực sông vận hành theo cơ chế phối hợp liên hồ; 55% số trạm quan trắc khí tượng thủy văn được tự động hóa; xây dựng Trung tâm dữ liệu ĐBSCL kết nối liên vùng; 28% diện tích vùng biển được điều tra cơ bản với tỷ lệ bản đồ 1:500.000; 70% diện tích đất liền được lập bản đồ địa chất khoáng sản với tỷ lệ 1:50.000.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương đánh giá đầy đủ và thực hiện linh hoạt trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy để đảm bảo các mặt công tác cho ngành. Xem xét, sớm thành lập các uỷ ban lưu vực sông; đồng ý chủ trương kiện toàn, nâng cấp Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, do Phó Thủ tướng làm Chủ tịch để có đủ thẩm quyền điều phối liên ngành.

Về cơ chế tài chính: Xem xét, bổ sung chức năng, tăng vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để thực hiện vai trò Quỹ hỗ trợ phát triển ĐBSCL. Cho phép trích sử dụng nguồn thu từ khoáng sản, tài nguyên nước để phục vụ công tác điều tra cơ bản. Ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để triển khai những nhiệm vụ cấp bách trong Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam; Tăng tỷ lệ đầu tư từ ngân sách cho công tác bảo vệ môi trường tương xứng với mức tăng thu từ phí, thuế bảo vệ môi trường bảo đảm đúng nguyên tắc tiền thu được phải đầu tư trở lại để xử lý các vấn đề môi trường, trong đó ưu tiên cho xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường thuộc khu vực công ích và thuộc trách nhiệm xử lý của Nhà nước. Chỉ đạo Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh cơ chế quản lý, sử dụng nguồn chi sự nghiệp môi trường. Chỉ đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng hoàn thiện các quy định về đấu thầu, phí, giá dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường để thu hút nguồn lực tư nhân vào giải quyết các vấn đề môi trường. Chỉ đạo các Bộ, ngành bố trí đủ nguồn lực cho hiện đại hoá mạng lưới quan trắc; tạo điều kiện về cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực khí tượng thủy văn. Cho phép thực hiện cơ chế Quỹ đầu tư phát triển ứng vốn tạo quỹ đất sạch để đấu giá; bố trí nguồn thu từ đất trong 3 năm để hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo QH bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Cho phép trình QH các Đề án thí điểm về đất đai để tổng kết đúc rút kinh nghiệm hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai một cách căn cơ với các cơ chế đột phá. Chỉ đạo UBND các tỉnh thành đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung ở khu, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý; chỉ cho phép các khu, cụm công nghiệp mới đầu tư đi vào hoạt động sau khi đã hoàn thành các công trình xử lý môi trường theo đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng đã chỉ đạo tích cực đổi mới phương thức quản lý môi trường từ bị động sang chủ động phòng ngừa; công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý môi trường.…

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, các vấn đề tồn tại tích tụ từ trước như cơ chế chính sách, mô hình tăng trưởng thiếu bền vững dựa vào tài nguyên, nhân lực giá rẻ, thâm dụng vào môi trường, suy thoái, lãng phí trong sử dụng tài nguyên, khiếu kiện liên quan đến đất đai diễn biến phức tạp. Vấn đề về rác thải nhựa, xử lý rác thải, đất đai, tài nguyên rừng vẫn chưa được quản lý một cách hệ thống. Đặc biệt, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang là những thách thức to lớn, trong đó có hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ; xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long; sạt lở sông biển ở miền Trung và sạt lở núi cũng như lũ quét, lũ ống ở miền Bắc. “Ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường, chúng ta cũng cần huy động nhiều bộ ngành khác để truyền thông và lên kịch bản chỉ đạo ứng phó với vấn đề này”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trồng cây lưu niệm tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường 

+ Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tin và ảnh CHÍ TUẤN
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang