CHÍNH TRỊ
Cập nhật 16:46 | 20/08/2019 (GMT+7)
.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2018

21:50 | 09/11/2018
Tối 9.11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng...; Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2018
Ảnh: Trọng Đức 

72 năm trước, ngày 9.11.1946, QH đã thay mặt toàn thể nhân dân thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là nền móng để xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân mà ở đó “tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”. Năm 2013, QH đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, công bố lấy ngày 9.11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5 năm qua, Ngày Pháp luật đã được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và đông đảo nhân dân đón nhận, tích cực hưởng ứng bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, phong phú, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Báo cáo tại Lễ hưởng ứng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, Ngày Pháp luật đã mang đến dấu ấn mới trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Tinh thần Ngày Pháp luật đã và đang được lan tỏa, thẩm thấu trong đời sống xã hội; đến với từng cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân. Thực tế thảo luận sôi nổi, đầy tinh thần trách nhiệm của các ĐBQH tại diễn đàn QH về các dự án luật, chương trình, đề án; hoạt động của Chính phủ, các Bộ ngành, đoàn thể; tổng hợp kiến nghị cử tri của Mặt trận Tổ quốc; những vấn đề pháp lý mà dư luận, người dân quan tâm được phản ánh hàng ngày trên các phương tiện thông tin... là những minh chứng cụ thể về nhận thức ngày càng được nâng cao của xã hội về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của pháp luật. Kết quả thực hiện Ngày Pháp luật và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung đã có đóng góp quan trọng cho sự tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Đóng góp đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, cách hành xử chúng ta về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ đất nước, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống yên bình của nhân dân.

Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra mục tiêu cụ thể về xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Với quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp, trong đó nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật là ưu tiên hàng đầu, thì việc đẩy mạnh triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật là một trong những giải pháp hữu hiệu. Theo Bộ trưởng Lê Thành Long, yêu cầu đặt ra hiện nay và trong thời gian tới là thực hiện có trọng tâm, trọng điểm về nội dung; đa dạng về hình thức; tiếp tục tạo chuyển biến về chất và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để Ngày Pháp luật cũng như công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế. “Với lòng quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, chúng ta có đầy đủ cơ sở để tin tưởng vào kết quả hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Bộ trưởng Lê Thành Long nói. 

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức có hiệu quả Ngày Pháp luật và sự hưởng ứng rộng rãi, thiết thực của các tầng lớp nhân dân đối với sự kiện quan trọng này. Chủ tịch QH hoan nghênh Bộ Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt Ngày Pháp luật những năm vừa qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch QH cũng lưu ý, cần nghiêm túc nhìn nhận việc hưởng ứng Ngày Pháp luật thời gian qua ở một số nơi còn hình thức; ý thức chấp hành pháp luật trong một bộ phận cán bộ, nhân dân chưa cao; hành vi vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra, ngay cả trong một số cán bộ, công chức thực thi công vụ; việc xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật còn lúng túng, chất lượng chưa được như mong muốn; nguồn lực đầu tư cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn hạn chế.

“Trong công cuộc Đổi mới đất nước, việc đề cao vai trò, tính tối thượng của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan. Cương lĩnh xây dựng đất nước, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, gắn với tổ chức thi hành pháp luật, trong đó một khâu quan trọng là nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một đòi hỏi bức thiết”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch QH cũng chỉ rõ một số nội dung cần tiếp tục thực hiện để Ngày Pháp luật năm 2019 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, ý nghĩa.

Theo đó, cần tiếp tục thực hiện thật tốt công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tầm nhìn tổng thể, dài hạn, cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các quy định của Hiến pháp; thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành quy định của luật, đặc biệt là về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Chú trọng, tăng cường hơn nữa đến việc triển khai, xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật để các Luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ, gắn với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch QH cũng lưu ý, phải có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Mỗi người dân, mỗi cộng đồng cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và cộng đồng. Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, để các hoạt động này gần gũi và cần thiết hơn đối với mỗi cộng đồng, mỗi người dân; đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước là lực lượng nòng cốt; đồng thời cần có cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, thu hút các nguồn lực xã hội tham gia.

“Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi người chúng ta phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống. Một quốc gia phát triển vững bền cần được xây dựng trên nền tảng pháp lý vững chắc, trong đó tinh thần thượng tôn pháp luật phải được đặt lên hàng đầu. Tinh thần đó không chỉ được tôn vinh trong Ngày Pháp luật Việt Nam, mà phải trở thành nền tảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước và của cả hệ thống chính trị, phải trở thành nếp sống văn hóa thường xuyên của mỗi người dân, mỗi cộng đồng xã hội”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.

+ Tại Lễ hưởng ứng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho một số tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, phổ biến, thi hành, bảo vệ pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Phạm Thúy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang