CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:35 | 16/07/2019 (GMT+7)
.
Ngày làm việc thứ nhất, Kỳ họp thứ Sáu, QH Khóa XIV:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được giới thiệu để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước

22:02 | 22/10/2018
Chiều 22.10, tiếp tục chương trình nghị sự của QH tại Kỳ họp thứ Sáu, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Nước.

Theo Tờ trình, căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Điều 31 Nội quy kỳ họp Quốc hội; Điểm 4 Nghị quyết số 34 ngày 6.10.2018 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, UBTVQH giới thiệu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, ĐBQH khóa XIV đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất rất cao, giới thiệu để QH bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, tại Kỳ họp này, QH sẽ xem xét bầu Chủ tịch Nước, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình, thủ tục, lựa chọn, giới thiệu nhân sự để trình QH xem xét, bầu, phê chuẩn theo đúng quy định về công tác cán bộ của Đảng, Nhà nước. Với yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm dân chủ trong hoạt động của QH, Chủ tịch QH đề nghị các ĐBQH nghiên cứu kỹ Tờ trình và các tài liệu kèm theo về nhân sự để Quốc hội tiến hành thảo luận, quyết định bầu, phê chuẩn nhân sự đạt kết quả tốt.

Phương Thuỷ
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang