CHÍNH TRỊ
Cập nhật 15:24 | 18/06/2019 (GMT+7)
.

Khảo sát việc thi hành Pháp lệnh Thư viện tại Thái Bình

22:33 | 05/10/2018
Ngày 4 - 5.10, Đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thị Hoa làm Trưởng đoàn, đã làm việc tại Thái Bình về việc thi hành Pháp lệnh Thư viện. Đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, một số huyện, xã, trường học và khảo sát các mô hình thư viện trên địa bàn.

Nhiều năm trở lại đây, công tác phát triển mạng lưới thư viện công cộng và các loại hình thư viện khác được các cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình đặc biệt quan tâm. Hiện nay, ngoài thư viện cấp tỉnh, 8 thư viện cấp huyện, Thái Bình còn có 24 thư viện cấp xã, 23 phòng đọc sách cấp thôn, làng, 17 thư viện tư nhân, 13 tủ sách dòng họ, hơn 231 điểm bưu điện - văn hóa xã; 283 tủ sách pháp luật; 3 tủ sách Đồn biên phòng; gần 600 thư viện trường học được duy trì và phát triển; trong đó có nhiều thư viện hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, Thái Bình là tỉnh đi đầu trong xây dựng tủ sách dòng họ, tủ sách gia đỉnh, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học. Hiện Thái Bình đã có hơn 4.000 tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học hoạt động hiệu quả, trong đó huyện Quỳnh Phụ, Thái Thụy có hơn 2.000 tủ ở 100% số lớp, với số lượng sách khoảng từ 150 - 300 cuốn/tủ, kinh phí khoảng 2 - 3,5 triệu đồng/tủ. Toàn bộ số sách được vận động từ cha mẹ học sinh, các công ty sách và tổ chức xã hội…

Các thư viện, tủ sách đã cùng hệ thống thư viện công cộng tạo nên mạng lưới thư viện gắn kết, đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, đại diện các ngành cũng thừa nhận, mặc dù đã được quan tâm và đầu tư, song thực trạng các phòng thư viện còn hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, số lượng đầu sách chưa nhiều, đại đa số là sách cũ, hoạt động thu hút người đọc chưa thường xuyên, sinh động. Trong các trường học, chưa có đủ cán bộ phụ trách thư viện chuyên trách nên hạn chế về thời gian và chuyên môn nghiệp vụ; một số cán bộ thư viện chưa năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin mới được quan tâm ở Thư viện tỉnh…


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa phát biểu tại cuộc làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình 

Từ thực tiễn địa phương, đại diện các sở, ngành đều mong muốn sớm có Luật Thư viện để điều chỉnh và phát triển hoạt động thư viện. Theo đó, Luật Thư viện cần có cơ chế hỗ trợ các loại hình thư viện hoạt động; phân định rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc đầu tư trụ sở, cơ sở vật chất, con người, kinh phí duy trì và phát triển thư viện. Đề nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống thư viện công cộng; có chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ làm công tác thư viện và khuyến khích xã hội hóa các loại hình thư viện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thư viện ngoài công lập phát triển đúng hướng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sửa đổi Quyết định số 01/2003/QĐ - BGD&ĐT cho phù hợp với tình hình hiện nay; quan tâm đến chế độ phụ cấp độc hại cho nhân viên thư viện các nhà trường. Thái Bình cũng kiến nghị thành lập mỗi xã một thư viện và đưa tủ sách pháp luật, tủ sách của Trung tâm học tập cộng đồng, tủ sách điểm bưu điện - văn hóa xã về thư viện cấp xã để tổ chức, quản lý, phục vụ nhân dân đọc sách báo tập trung và hiệu quả…

Khảo sát thực tế tại một số huyện, xã, trường học, thư viện tư nhân, Đoàn ghi nhận Thư viện tỉnh đã vận dụng các cơ chế để phát triển vốn tư liệu, chủ động tìm cách đưa sách đến bạn đọc. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động thư viện được địa phương thực hiện theo quy định, tích cực, từ tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, đến trong quy hoạch quy định rõ thư viện 3 cấp. Thư viện tư nhân phát triển đã hỗ trợ rất nhiều cho hệ thống thư viện công cộng. Tuy nhiên, Đoàn khảo sát cũng nhận thấy, trụ sở của Thư viện tỉnh đã bị xuống cấp, cần sớm đầu tư để củng cố hạ tầng, bảo đảm an toàn cho người đọc cũng như tạo không gian đọc thân thiện, hấp dẫn. Đặc biệt, cần nghiên cứu tổ chức các hoạt động để thiết chế văn hóa này đi vào thực chất, hiệu quả, có đóng góp nhất định đối với sự phát triển của địa phương.

Tin và ảnh: Ng.Anh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang