CHÍNH TRỊ
Cập nhật 07:10 | 27/06/2019 (GMT+7)
.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

15:43 | 15/09/2018
Sáng 15.9, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã tiến hành Phiên họp thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban Nội chính Trung ương về nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo của Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”; Tờ trình của Ban cán sự đảng Tòa án Nhân dân Tối cao về Đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”; Báo cáo về một số vấn đề tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại một số địa phương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì Phiên họp.

Tham dự phiên họp còn có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và đại diện một số bộ, ngành…   


Chủ tịch Nước Trần Đại Quang phát biểu tại Phiên họp

Cho ý kiến tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cơ bản nhất trí với 4 vấn đề mà Thường trực Ban Chỉ đạo đã trình ra phiên họp, đồng thời góp thêm một số ý kiến để hoàn thiện các đề án.

Về Đề án sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Quy chế được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đã thực hiện từ nhiều nhiệm kỳ nay, và hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay, quán triệt tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII về việc đổi mới và tinh gọn bộ máy, Ban Nội chính Trung ương được giao thêm chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, nên phải sửa lại một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ của trưởng ban, phó trưởng ban thường trực và các phó trưởng ban; đồng thời điều chỉnh lại một số vụ, cục, các ban của Văn phòng Thường trực trước đây.

Đối với Đề án “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp trong Quân đội”, Chủ tịch Nước nêu rõ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã chấp hành rất nghiêm chỉnh ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Việc điều chỉnh mô hình tổ chức của các cơ quan tư pháp trong Quân đội cũng là để chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, phù hợp với chủ trương của Đảng và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. Chủ tịch Nước đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp thu các ý kiến tại phiên họp để hoàn thiện đề án trước khi trình các cơ quan có thẩm quyền quyết định.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại Phiên họp

Về đề án “Đổi mới, tăng cường công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự, hành chính”, Chủ tịch Nước lưu ý, đây là vấn đề mới và đã được Tòa án Nhân dân Tối cao thí điểm triển khai tại Hải Phòng. Hòa giải là chủ trương, chính sách rất lớn, một trong những bộ phận quan trọng trong chính sách hình sự, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Chính sách này đã được thực hiện lâu nay và đã đạt kết quả tốt với nhiều hình thức. Tuy nhiên, mô hình hòa giải mà Tòa án Nhân dân Tối cao đang thí điểm ở Hải Phòng là mô hình mới. Chủ tịch Nước đề nghị Tòa án Nhân dân Tối cao tiếp tục triển khai thí điểm tại Hải Phòng, mở rộng sang một số tỉnh, thành khác và tổng kết để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Chủ tịch Nước nhất trí với ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đánh giá về một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động tư pháp tại các địa phương. Theo đó, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện mang tính cấp bách phải được chỉ đạo giải quyết ngay, không để chậm trễ, kéo dài. Với những vấn đề đòi hỏi phải có sự đầu tư nguồn lực lớn thì cần nghiên cứu tính khả thi để triển khai hoặc tính tới giải pháp khi có điều  kiện vật lực, nhân lực mới triển khai, tránh duy ý chí, đặt ra rồi không thực hiện được.


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại Phiên họp

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Phiên họp, Chủ tịch Nước đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo đề án và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương là Ban Nội chính Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng của các thành viên để bổ sung, hoàn thiện các đề án.

Tin và ảnh: Hà An
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang