CHÍNH TRỊ
Cập nhật 22:41 | 18/04/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

17:19 | 13/09/2018
Chiều 13.9, tiếp tục thực hiện chương trình Phiên họp thứ 27, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, so với Luật Thi hành án hình sự năm 2010, dự thảo Luật mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh về thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; về thi hành bản án, quyết định đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội; về quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp. Với phạm vi đó, dự thảo Luật đã sửa đổi 92/182 điều, bổ sung 52 điều, bãi bỏ một mục (Mục 3 Chương X), 4 điều. Kết cấu của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 cũng được thay đổi, bằng bổ sung một chương (Chương Xa), 7 mục (mục 02A vào Chương III và 6 mục vào Chương Xa), nhiều nội dung sửa đổi là chính sách lớn, cơ bản của Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Với những thay đổi này, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Chính phủ đề nghị đổi tên gọi của dự án Luật là Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật

Trình bày về những nội dung sửa đổi, bổ sung lớn của dự án Luật, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, dự thảo Luật quy định theo hướng Cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là Cơ quan quản lý thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội và Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu chủ trì thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Bên cạnh đó, cũng có sự kết hợp giữa Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu và Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký kinh doanh, cấp phép, chấp thuận cho pháp nhân thương mại hoạt động, Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực tiếp liên quan đến việc thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại. Ngoài ra, dự án Luật bổ sung một mục (Mục 2A) với 18 điều (từ Điều 49a đến Điều 49s) vào Chương III (Thi hành án phạt tù) để quy định việc thi hành Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện và các quy định khác có liên quan. Và, bổ sung một số quy định để thực hiện những quy định mới của Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thi hành án treo. Để phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), dự thảo Luật đã bãi bỏ những quy định về thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người dưới 18 tuổi của Luật Thi hành án hình sự năm 2010.

Xem xét thông qua theo quy trình ba kỳ họp

Theo Báo cáo thẩm tra dự án Luật, do Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày, đa số ý kiến Ủy ban Tư pháp tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc mở rộng phạm vi sửa đổi và đổi tên gọi của dự án Luật thành Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) vì dự thảo Luật sửa đổi rất nhiều nội dung, trong đó có nhiều chính sách lớn, cơ bản của Luật hiện hành. Tuy nhiên, Ủy Tư pháp lưu ý, việc thay đổi phạm vi sửa đổi và tên gọi của dự án Luật như đề nghị của Chính phủ sẽ đặt ra yêu cầu phải bổ sung, hoàn thiện nhiều vấn đề như: Tổng kết thực tiễn thi hành toàn diện, đầy đủ hơn; đánh giá kỹ tác động nhiều chính sách mới (như việc thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại (PNTM), về cụ thể hóa quy định quyền, nghĩa vụ của phạm nhân theo Hiến pháp); hoàn thiện tài liệu tham khảo kinh nghiệm quốc tế; chuẩn bị đầy đủ dự thảo văn bản hướng dẫn những nội dung mà Luật giao cho Chính phủ, các bộ, ngành quy định chi tiết… Do vậy, việc Chính phủ để đến thời điểm trình UBTVQH mới có đề xuất thay đổi phạm vi, tên gọi của dự án Luật cho thấy sự bị động trong việc chuẩn bị dự án Luật.


Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật

Chủ nhiệm UB Lê Thị Nga nêu rõ, việc thay đổi phạm vi sửa đổi Luật Thi hành án hình sự cũng tạo khó khăn cho cơ quan thẩm tra trong việc bảo đảm chất lượng ý kiến thẩm tra theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, Ủy ban Tư pháp đề nghị, trường hợp QH chấp nhận đề nghị của Chính phủ về thay đổi tên gọi, phạm vi sửa đổi của dự án Luật thì cũng cần quyết định lùi thời gian thông qua dự thảo Luật so với thời gian đã được quyết định trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (hai kỳ họp). Trong thời gian Luật Thi hành án hình sự chưa được sửa đổi thì những vấn đề vướng mắc trong việc thi hành án hình sự liên quan đến các đạo luật về tư pháp mới được ban hành, trước mắt cần giao cho các cơ quan tư pháp phối hợp hướng dẫn thực hiện.

Tuy nhiên, một số ý kiến của Ủy ban Tư pháp cho rằng, dự án Luật này đã được điều chỉnh lùi thời gian trình QH từ Kỳ họp thứ Năm sang Kỳ họp thứ Sáu, việc chậm sửa đổi, bổ sung Luật ảnh hưởng đến việc triển khai các đạo luật về tư pháp mới ban hành. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần khẩn trương chuẩn bị dự án Luật theo đúng các Nghị quyết của QH với phạm vi sửa đổi, bổ sung phù hợp, nhằm kịp thời triển khai thực hiện quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện. Những vấn đề khác cần tiếp tục nghiên cứu kỹ để đưa vào khi sửa đổi toàn diện Luật.


Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp

Tán thành với việc xây dựng dự án Luật, nhiều thành viên UBTVQH cho rằng, thi hành án hình sự là vấn đề quan trọng để triển khai thi hành Hiến pháp 2013, các luật liên quan đến tố tụng hình sự được QH thông qua. Các ý kiến cũng đánh giá cao sự cố gắng của Ban soạn thảo, khi chuẩn bị công phu hồ sơ, với 14 tài liệu đi kèm, 2 tài liệu mật được in riêng, tạo điều kiện cho tiếp cận thông tin liên quan đến dự án Luật này. Ngoài ra, do Ban soạn thảo sửa đổi trên 50% số điều của Luật hiện hành, bổ sung trên 20 điều, thay đổi kết cấu Luật hiện hành, nên theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, việc đổi tên thành dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) là phù hợp. Song, với phạm vi sửa đổi như vậy, thì cách viết, thể hiện từng điều, khoản trong dự thảo Luật phải khác đi.

Và, với phạm vi sửa đổi toàn diện Luật hiện hành, UBTVQH thống nhất cho rằng, trên cơ sở ý kiến của cơ quan chủ trì thẩm tra, UBTVQH, Ban soạn thảo cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, để trình ra QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Sáu tới, về những chính sách lớn, nội dung sửa đổi quan trọng. Qua quá trình ĐBQH cho ý kiến lần đầu với dự án Luật này, QH cũng sẽ quyết định quy trình xem xét, thông qua dự án Luật như đề xuất ban đầu (qua hai kỳ họp), hay như đề xuất của Ủy ban Tư pháp (qua ba kỳ họp), Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Phương Thủy
Ảnh: Quang Khánh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang