CHÍNH TRỊ
Cập nhật 15:57 | 23/07/2019 (GMT+7)
.
Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

17:10 | 10/08/2018
Sáng 10.8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ, UBTVQH đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Bỏ quy định về Cục đặc biệt

Trình bày Báo cáo một số vấn đề lớn xin ý kiến UBTVQH về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt nêu rõ, việc xác định vị trí chức vụ có cấp hàm cấp tướng phải gắn với yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường trách nhiệm, vinh danh, ghi nhận vai trò, vị trí của sĩ quan. Do đó, việc xác định vị trí cấp tướng có ý nghĩa quan trọng và được dư luận quan tâm. Tiếp thu ý kiến các ĐBQH, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị UBTVQH cho chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng, số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng; riêng đối với chức vụ Cục trưởng các cục thuộc lực lượng an ninh, tình báo quy định khái quát như Luật Công an nhân dân (CAND) hiện hành để bảo đảm yêu cầu về tính chất hoạt động của lực lượng. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng cho biết, tiếp thu ý kiến của ĐBQH, dự thảo Luật sau tiếp thu, chỉnh lý đã bỏ quy định Cục đặc biệt tại các điều khoản liên quan.

Để có căn cứ quy định cụ thể các chức vụ có cấp bậc hàm Trung tướng đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an, theo Chủ nhiệm UB Võ Trọng Việt, thì Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã thống nhất với Ban soạn thảo đề nghị UBTVQH cho xác định theo các nguyên tắc: Kế thừa quy định của Luật CAND năm 2014 đối với các cục và tương đương không có thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ hoặc có thay đổi theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tăng quy mô tổ chức. Chức vụ có cấp bậc hàm này cũng được áp dụng với đơn vị cấp cục có chức năng tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương; cục nghiệp vụ có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, có nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đơn vị cấp cục có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng. Trên cơ sở các nguyên tắc được UBTVQH cho ý kiến, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ phối hợp với cơ quan soạn thảo quy định cụ thể vị trí các chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng trong dự thảo Luật, Chủ nhiệm UB Võ Trọng Việt nêu rõ.


Toàn cảnh phiên họp UBTVQH sáng 10.8
Ảnh: Quang Khánh

Tán thành với hướng quy định này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, quy định vị trí, chức vụ, cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng tại Điều 26, dự thảo Luật cơ bản kế thừa luật hiện hành trên cơ sở đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị trong Bộ Công an. Như vậy, đơn vị nào, cục nào có cấp tướng quy định rõ trong đó, số phó thủ trưởng chức vụ có cấp tướng cũng quy định, còn với một số đơn vị chưa thành lập sẽ tiếp tục được bổ sung đưa vào luật từ ngay đến khi trình ra QH xem xét, thông qua. Phó Chủ tịch QH cũng tán thành với việc không quy định cục đặc biệt, trao thẩm quyền của Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ của cục đặc biệt này. Tuy nhiên, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải băn khoăn, khi quy định tại Điều 26 không liệt kê giám đốc các học viện, đại học thuộc bộ thuộc các vị trí, chức vụ, cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, trong khi lại áp dụng với hiệu trưởng các trường trung cấp.

Có quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố?

Đối với quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố - vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau khi thảo luận dự án Luật tại Kỳ họp thứ Năm, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, việc sửa đổi Luật CAND hiện hành được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị, mô hình tổ chức bộ máy của Bộ Công an được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng thẩm quyền và thực hiện phân cấp mạnh xuống Để đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, phương án được Chính phủ trình ra (quy định vị trí cấp tướng đối với Giám đốc Công an một số địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I) là phù hợp. Nhưng do nội dung này còn có ý kiến khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị, UBTVQH báo cáo Đảng đoàn QH trình Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến.

Các Ủy viên UBTVQH tán thành với đề nghị của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Bởi lẽ, nếu áp dụng vị trí cấp tướng đối với Giám đốc Công an của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có vị trí địa lý rộng lớn, số dân rất đông, quy mô kinh tế, điều kiện đối nội, đối ngoại, biên giới, số lượng quân quản lý nhiều, dân cư rất đông đúc cũng như một tỉnh quy mô nhỏ thì có hợp lý, công bằng không? Chưa kể, nếu quy định theo hướng này sẽ phải làm rõ mối quan hệ giữa quân đội và công an như thế nào?

Tuy nhiên, một số ý kiến lưu ý, nếu đồng tình quy định vị trí cấp tướng với Giám đốc Công an một số địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I thì quân đội cũng phải như vậy mới tương quan. Bởi theo Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và Luật CAND hiện hành, thì Giám đốc Công an TP Hà Nội và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hồ Chí Minh hàm cao nhất là Trung tướng. Do đó, các ý kiến này cũng tán thành UBTVQH báo cáo Đảng đoàn QH trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến.

Phương Thủy
Xem tin theo ngày:
Sự kiện nổi bật
Quay trở lại đầu trang