CHÍNH TRỊ
Cập nhật 15:57 | 23/07/2019 (GMT+7)
.

Tọa đàm Thanh niên về dự thảo sửa đổi Luật Thanh niên

15:39 | 10/08/2018
Sáng 10.8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên Hợp Quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức Tọa đàm Thanh niên về dự thảo sửa đổi Luật Thanh niên.

Luật Thanh niên được QH Khóa XI thông qua ngày 29.11.2005 và có hiệu lực thi hành từ 1.7.2006. Luật ra đời tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, pháp luật cho thanh niên, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo, tiềm năng của thanh niên tham gia phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc. Luật đã góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như hệ thống pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, qua 12 năm triển khai, việc thực hiện Luật chưa thực sự đồng bộ và rộng rãi, còn bó hẹp trong phạm vi thanh niên và Đoàn Thanh niên, nhiều cấp ủy chính quyền chưa thực sự vào cuộc và đầu tư cho phát triển thanh niên. Một số nội dung của Luật chưa quy định cụ thể bộ, ngành nào làm đầu mối giúp Chính phủ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên nên khó khăn, lúng túng trong hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra thực hiện Luật. Các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong các điều, khoản của Luật chưa phân định rõ đâu là quyền của thanh niên, dẫn đến khó khăn trong áp dụng và hướng dẫn thực hiện…

Các ý kiến tham dự Tọa đàm đều cho rằng, việc sửa đổi Luật Thanh niên là cần thiết, nhằm sửa đổi, bổ sung các quy định để tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời tạo điều kiện cho thanh niên phát huy và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình. Hiện nay, việc thanh niên tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật còn hạn chế. Tỷ lệ tham gia của thanh niên vào chính trị cũng còn khá khiêm tốn… Để tạo điều kiện phát huy hơn nữa khả năng, trí tuệ của thanh niên, các ý kiến đề xuất, dự thảo Luật cần quy định rõ hơn về trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên; quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Đặc biệt, cần có cơ chế để thanh niên tham gia đóng góp xây dựng chính sách. Các bộ, ban ngành có trách nhiệm tiếp thu và trao đổi ý kiến với thanh niên về các vấn đề chính sách, quản lý nhà nước và xã hội. Tăng cường cơ chế đối thoại trong thanh niên, và việc đối thoại phải bảo đảm thực chất, có ý nghĩa cũng như sự tham gia bình đẳng của mọi tầng lớp thanh niên…

Theo Chương trình, dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) sẽ trình QH cho ý kiến lần đầu vào Kỳ họp thứ Tám tới (tháng 10.2019).

Tin và ảnh: Hà An
Xem tin theo ngày:
Sự kiện nổi bật
Quay trở lại đầu trang