CHÍNH TRỊ
Cập nhật 16:41 | 18/06/2019 (GMT+7)
.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

12:27 | 07/08/2018
Sáng 7.8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH, Bí thư Đảng đoàn QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Trương Hòa Bình đồng chủ trì cuộc làm việc.

Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH, Phó Bí thư Đảng đoàn QH Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn QH.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại cuộc làm việc
Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một quyết sách chính trị có ý nghĩa chiến lược, thực thi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong tình hình mới.

Chủ tịch QH nêu rõ, hoạt động kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng, là hoạt động thường xuyên, hàng năm của Đảng do Bộ Chính trị đề ra để đánh giá sát tình hình, thấy rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm và những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện cũng như những nội dung còn yếu kém, hạn chế mà các đơn vị được kiểm tra cần rút kinh nghiệm. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Theo Chủ tịch QH, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ giúp các tổ chức Đảng, các cán bộ đảng viên nhận thức rõ nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi.

Về việc triển khai thực hiện tại Đảng đoàn QH, Chủ tịch QH nêu rõ, ngay từ khi Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được triển khai, Đảng đoàn QH đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, kịp thời thông qua việc ban hành Chương trình hành động của Đảng đoàn QH để sớm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với hoạt động đặc thù của QH, UBTVQH, các cơ quan của QH.

Đảng đoàn QH cũng đã phối hợp với Đảng ủy cơ quan VPQH tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản hướng dẫn tới từng cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, người lao động trong các cơ quan của VPQH. Ngay sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết, Đảng bộ cơ quan VPQH là một trong những đơn vị đầu tiên có sáng kiến cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), tổng hợp các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã được nêu trong Nghị quyết để in thành một cuốn sổ nhỏ, phát cho từng cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, coi đây là cuốn cẩm nang bỏ túi để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình vào từng công việc và cuộc sống hàng ngày. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch QH cũng cho rằng, trên thực tế, cán bộ, đảng viên thực hiện như thế nào, Đảng đoàn QH, Đảng ủy cơ quan VPQH đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị như thế nào thì Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ có đánh giá khách quan trong quá trình kiểm tra. Chủ tịch QH đề nghị, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị giúp Đảng đoàn QH có cơ sở để đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được, những ưu điểm và hạn chế trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để từ đó đề ra phương hướng khắc phục, tiếp tục thực hiện tốt, đúng và đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong các công việc của QH về lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.


Toàn cảnh cuộc làm việc 
Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch QH cũng đề nghị các thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, các Ủy viên Đảng đoàn QH tập trung nghiên cứu và phát biểu thẳng thắn về những vấn đề cơ bản, trọng yếu của dự thảo báo cáo kết quả tự kiểm tra của Đảng đoàn QH về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các nội dung, kế hoạch kiểm tra để tạo sự thống nhất, giúp Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ và giúp Đảng đoàn QH tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét.

Tại cuộc làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Trương Hòa Bình nêu rõ, hoạt động kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng đoàn QH được thực hiện theo Quyết định số 717 ngày 29.3.2018 của Bộ Chính trị. Đoàn kiểm tra đã xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Theo đó, báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng đoàn QH sẽ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị trong Quý 4 năm nay.

Phạm Thúy
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang